The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

This survey study was conducted to examine the adjustment levels of undergraduate students the influencing factors. The population of this descriptive study consisted of 789 first and second year students studying in Artuklu University Health College and Health Services Vocational College. The average age of the students was 19.90±1.53 years and 71.5% of them were female and 28.5% were male. It was also revealed that 32.9% of the students had difficulty in adjusting themselves to the university, 26.0% of them suffered loneliness at university, but 56.7% of them enjoyed their university life. The findings showed that 56.4% of the students considered the to be incompetent in their professional field of study while 62.9% of the students reported that the academic staffs had poor communication with them. A statistically significant difference was found between the opinions of the students who had difficulty in adjusting to the life at university and the students’ department, age, the level of satisfaction with their department, the adequacy of the equipment in the classrooms, the quality of the equipment in the classroom, enjoying the life at the university, experiencing loneliness, whether they have a sufficient communication with the academic staffs and whether the academic staffs are competent in their field of study.
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyumunu ve bu uyumu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birinci ve ikinci sınıflarında okuyan 789 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 19,90±1,53 yıl olup, %71,5’i kız, %28,5’i erkektir. Öğrencilerin %32,9’u üniversiteye uyum sağlamakta güçlük çekmekte, %26,0’ı üniversitede kendisini yalnız hissetmekte, %56,7’si üniversite yaşamını sevmektedir. Bulgulara göre öğrencilerin %56,4’ü öğretim elemanlarının mesleki bilgilerini, %62,9’u öğretim elemanlarının öğrenciyle iletişimini yeterli bulmamaktadır. Üniversite yaşamına uyum sağlamakta güçlük çektiğini söyleyen öğrencilerle okuduğu bölüm, yaş, bölümünden memnun olma hali, sınıfların araç gereç donanımlarının yeterliliği, üniversite yaşamını sevme, üniversitede kendini yalnız hissetme, bölümdeki öğretim elemanlarıyla iletişimlerinin yeterli olup olmaması ile öğretim elemanlarının mesleki bilgilerinin yeterli olup olmaması arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuştur. Öğrencilerin üçte bir gibi bir bölümünün üniversiteye uyum sorunu yaşadığı tespit edilmiş olup çok az bir kısmının herhangi bir sorunla karşılaştığında uzman yardımına başvurduğu ortaya çıkmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adjustment, Mardin, University, University Life, Uyum, Mardin, Üniversite, Üniversite Yaşamı

Kaynak

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

3

Künye

DEĞER V. B,ÇİFTÇİ S (2020). The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 245 - 255.