Risteyên kompleks di Bazeberê da

dc.contributor.advisorAydın, Tahirhan
dc.contributor.authorDalar, Abdurrahman
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:56Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:56Z
dc.date.issued2022
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma kompleks cümleler çerçevesinde Mela Se'îd Şemdînanî'nin Bazeber adlı eserini araştırma konusu yapmaktadır. Kompleks cümleleri alışılagelen klasik bakış açısıyla değil, modern bir bakış açısıyla ele almıştır. Kompleks cümleleri meydana getiren durumlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve Bazeber adlı eserden alınan örnek cümlelerle araştırma konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde terminolojik bir konu olan cümle ve tümce arasındaki karışıklığa açıklık getirilmeye çalışılmış ve cümle "sentence", tümce ise "clause" olarak tanımlanmıştır. Ayrıca cümle ve tümce türlerinin tanımı yapılmış ve konunun pekişmesi için Bazeber adlı kitaptan ve diğer kaynaklardan örnekler verilmiştir. İkinci bölüm ise Mela Se'îd Şemdînanî'nin hayatı ve eserleri için ayrılmıştır. Sosyal ve siyasi açıdan rolü, dini ve siyasi yetkililere yaptığı danışmanlığı, Kürtler için iyi nîyet göstergesi olarak yaptığı çağrı, Birinci Dünya Savaşı döneminde Sultan Mehmet Reşad'ın emriyle çıkarılan fetvaya uymadığı için sürgün hayatı ve Basil Nikitin ile geçirdiği mesai arkadaşlığı anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Bazeber adlı eserden alınan örneklerle kompleks cümleler anlatılmıştır. Tümce çeşitleriyle kurulan kompleks cümlelerin tanımı yapılmıştır. Bazeber'den alınan kompleks cümleler temel, bağımlı, bağlaçlı, ilgi, isim ve ara tümcelerle kurulan kompleks cümleler açısından sınıflandırılıp yorumlanmıştır. Bazeber'den alınan örnek kompleks cümleler, tümce çeşitlerinin cümlede içerisinde özne ve nesne fonksiyonu üzerinden değerlendirilmiş olup cümle ve tümceyi birleştiren ku bağlacının görevi anlatılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study focuses on Mela Se'îd gemdînanî's work called Bazeber within the framework of complex sentences. Complex sentences are handled with a modern point of view, not the usual classical point of view. The situations that make up complex sentences are explained in detail and the research topic is tried to be clarified with sample sentences taken from Bazeber. In the first chapter, the confusion between sentence and clause, which is a terminological subject, was tried to be clarified and the sentence was defined as "sentence" and the sentence as "clause". In addition, definitions of sentence and sentence types were made and examples from Bazeber and other sources were given to reinforce the subject.The second part is devoted to the life and works of Mela Se'îd gemdînani. His role in social and political terms, his consultancy to religious and political authorities, his call as a sign of goodwill for the Kurds, his exile life for not complying with the fatwa issued by Sultan Mehmet ReGad during the First World War, and his working friendship with Basil Nikitin are explained.In the third chapter, complex sentences are explained with examples taken from Bazeber. The definition of complex sentences formed with sentence types has been made. Complex sentences taken from Bazeber were classified and interpreted in terms of basic dependent, conjunction, complex sentences formed with relation, noun and intermediate clauses. Example complex sentences taken from Bazeber were evaluated through the subject and object function of the sentence types in the sentence, and the function of the conjunction ku that connects the sentence and the sentence was explained.en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUa1eipq7fa2Zzxjvgddd7xNmJpauyydWmI1vzowox6as
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4085
dc.identifier.yoktezid773757en_US
dc.institutionauthorDalar, Abdurrahman
dc.language.isokuen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCümleen_US
dc.subjectsentaksen_US
dc.subjecttümceen_US
dc.subjecttümce türlerien_US
dc.subjectkompleks cümleleren_US
dc.subjectbağlaçen_US
dc.subjectMela Se'îd'in üslubuen_US
dc.subjectBazeberen_US
dc.subjectSentenceen_US
dc.subjectsyntaxen_US
dc.subjectclauseen_US
dc.subjectclause typesen_US
dc.subjectcomplex sentenceen_US
dc.subjectconjunctionen_US
dc.subjectMela Se'îd's styleen_US
dc.subjectBazeber. Di vê xebatê da lêkolîn li ser kitêba Mela Se"îd a bi navê Bazeberê hatîye kirin û risteyên kompleks hatine ravekirin. Wekî adetî ne bi awayekî klasîken_US
dc.subjectlê bi nerîneka modern risteyên kompleks hatine dabeGkirin. RewGên ku risteyên kompleks pêk tên bi hûrgilî hatine ravekirin û bi nimûneyên ku ji Bazeberê hatine wergirtinen_US
dc.subjectmijara xebatê hatîye zelalkirin. Di beGa yekem da ji bo ku rê li ber tevlihevîya mijareka termînoljîk were girtin cudahîya riste û hevokê hatîye kirin û riste weke "sentence" hevok jî weke "clause" hatine Girovekirin. Herwiha cureyên riste û hevokan hatine Girovekirin û ji bo pihêtîya mijarê hinek mînak ji Bazeberê û hin çavkanîyên dîtir hatine wergirtin. BeGa duyem li ser jîyan û berhemên Mela Se"îdê gemdînanî ye. Rola wî ya civakî û siyasîen_US
dc.subjectGêwirmandîya wî ya ji bo rayedarên sîyasî û dînîen_US
dc.subjectbanga wî ya xêrxwazane ji bo kurdanen_US
dc.subjectnefîkirina wî ya ji ber fetwaya siltanê Osmanîen_US
dc.subjecthevkarîya wî ya bi Basil Nikitinî ra hatîye vegêran. Di beGa sêyem da ji nimûyên ku ji Bazeberê hatine wergirtin behsa risteyên kompleks hatîye kirin. Pêkhatina risteyên kompleks yên ku bi cureyên hevokan çê dibin hatine ravekirin. Risteyên kompleks bi para zêde ji cureyên hevokan pêk tên. Risteyên kompleks yên ku bi hevokên serekeen_US
dc.subjectneserekeen_US
dc.subjecttemamkeren_US
dc.subjecthevsengen_US
dc.subjecttemamker û espektîf pêk hatine bi nimûneyên ji risteyên Bazeberê hatine polînkirin û ravekirin. Fonksîyona cureyên hevokanen_US
dc.subjecttesîra wan ya li ser pêkhênên risteyê yên wekî biker û berkarê û fonksîyona bingihenak ku pêwenda riste û hevokê saz kirine di çarçoveya nimûneyên ji Bazeberê wergirtîen_US
dc.subjecthatine nirxandin. Bêjeyên Sereke: Risteen_US
dc.subjectsentaksen_US
dc.subjecthevoken_US
dc.subjectcureyên hevokanen_US
dc.subjectristeyên kompleksen_US
dc.subjectbingihaneken_US
dc.subjectGêwaza Mela Se"îden_US
dc.subjectBazeberen_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.titleRisteyên kompleks di Bazeberê daen_US
dc.title.alternativeBazeber'de kompleks cümleleren_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
773757.pdf
Boyut:
980.62 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text