İl Özel İdarelerin Durumu ve Islahı Üzerine Bir Değerlendirme: 1938 Tarihli Müfettişlik ve Bakanlık Raporları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Cumhuriyetin ilk yıllarında il özel idarelerinin durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır. İl özel idaresi Türkiye’de mali özerkliği olan bir kamu kuruluşudur. Tüzel kişiliğe sahiptir. Kuruluşu 1864 yılına kadar gitmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla beraber bu kurum ortadan kalkmamış, bunun yerine kurumun daha iyi faaliyet yapabilmesi için çareler ve tedbirler alınmıştır. 1938’de Başbakan Celal Bayar bu doğrultuda çeşitli bakanlıklar ve umumi müfettişliklere il özel idarelerinin durumları hakkında soru sormuş ve ilgili kurumlar da bu soruya raporlar şeklinde cevap vermiştir. Bu raporlarda genel olarak il özel idarelerinin kapatılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan il özel idarelerinin varlığına devam etmesi ve daha faydalı işler yapması için bazı önerilerde de bulunulmuştur. Böylelikle bu kurumların varlığına devam etmesi sağlanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İl Özel İdareleri, Umumi Müfettişlik, Bakanlık

Kaynak

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

4

Künye

ARSLAN, ONUR İ., ÇAKIROĞLU, A., ZENGİN, O., v. dğr., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Rehberi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara: Öncü Basımevi, 2017. AZAKLI S., TEK H., “İl Özal İdarelerinde Yeniden Yapılan(ama)ma Çabaları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Yönetim ve Ekonomi, c. 23, sy.1 (2016): 233- 246. Cumhuriyet Gazetesi. BCA, Fon No: 30. 10. 0. 0, Kutu No: 67, Dosya No: 446, Sıra No: 1. BCA, Fon No: 030. 10, Kutu No: 64, Dosya No: 432, Sıra No: 16. ÇETİN, Z. Ö., “Türkiye’de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanunun Dönüşüme Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.20, sy. 2 (2015): 257- 266. GÖKSU, T., AYDIN., M., ve GÜNEY., M. S., Değişik Yönleriyle Yerelleşme, “Osmanlıdan Günümüze Yerel Yönetimlerin Gelişimi”, Ed.: Veysel K. Bilgiç, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2009, 11- 37.