Bourdieucu toplumsal ayrım pratiklerinin sosyal medyaya yansımaları: Facebook ve Instagram örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, bireylerin toplumsal ayrım pratiklerinin Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarındaki yansımalarına odaklanmaktadır. Bireyler, toplumsal yaşamda kendilerini başkalarından farklılaştırmada birtakım stratejiler kullanırlar. Bu stratejiler temelde habitus, alan ve sermaye ile yakından bağlantılıdır. Bireylerin habitusları onlara belirli alanlarda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin birtakım pratik yatkınlıkları sağlar. Öte yandan alanlar da belirli türden habitusların ortaya çıkmasını sağlar. Sermaye biçimi ise bireylerin farklı alanlardaki gücünü ve meşruiyetini pekiştirmektedir. Bu anlamda bireylerin devamlı bir iktidar mücadelesi içerisinde bulunduğu iddiası, Pierre Bourdieu'nun araştırmalarının merkezi konusunu oluşturmaktadır. Gündelik toplumsal ilişkilerde olduğu gibi bireyler, beğeni tercihleri ve sermaye çevrimi yoluyla sosyal medya platformlarında da kendilerini başkalarından ayırt edebilmektedir. Bu iktidar mücadelesi, birtakım kültürel beğeni kalıpları ve belirli alanlardaki sermaye çevrimi dolayımında tezahür etmektedir. Bu anlamda toplumsal yaşamda bireylerin kendilerini başkalarından ayırt etme pratiklerine başvurdukları kadar bu ayrım pratiklerinin sosyal medya platformlarına da yansıdığı söylenebilir.
This research focuses on the reflection of individuals' social distinction practices on Facebook and Instagram social media platforms. Individuals use a number of strategies to differentiate themselves from others in social life. These strategies are basically closely linked to habitus, field and capital. The habitus of individuals provides them with some practical predispositions to how they should behave in certain fields. On the other hand, fields also allow the emergence of certain types of habitus. The form of capital reinforces the strength and legitimacy of individuals in different fields. In this sense, the claim that individuals are in a constant struggle for power constitutes the central subject of Pierre Bourdieu's researches. As in everyday social relationships, individuals can distinguish themselves from others on social media platforms through their preferences and capital cycle. This struggle for power is manifested through a number of cultural tastes and patterns of capital cycles in certain fields. In this sense, it can be said that these distinction practices are reflected in social media platforms as well as individuals apply to the practices of distinguishing themselves from others.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

habitus, alan, sermaye, beğeni, sosyal medya, Pierre Bourdieu, habitus, field, capital, taste, social media, Pierre Bourdieu, Sosyoloji, Sociology, Alan kuramı, Field theory, Bourdieu, Pierre, Bourdieu, Pierre, Facebook, Facebook, Habitus, Habitus, Sermaye, Capital, Sosyal medya, Social media, Sosyal sınıf, Social class, İnstagram, Instagram

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye