Bourdieucu toplumsal ayrım pratiklerinin sosyal medyaya yansımaları: Facebook ve Instagram örneği

dc.contributor.advisorPekasil, Tahir
dc.contributor.authorÖlçer, Hamit
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:26Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:26Z
dc.date.issued2020
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma, bireylerin toplumsal ayrım pratiklerinin Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarındaki yansımalarına odaklanmaktadır. Bireyler, toplumsal yaşamda kendilerini başkalarından farklılaştırmada birtakım stratejiler kullanırlar. Bu stratejiler temelde habitus, alan ve sermaye ile yakından bağlantılıdır. Bireylerin habitusları onlara belirli alanlarda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin birtakım pratik yatkınlıkları sağlar. Öte yandan alanlar da belirli türden habitusların ortaya çıkmasını sağlar. Sermaye biçimi ise bireylerin farklı alanlardaki gücünü ve meşruiyetini pekiştirmektedir. Bu anlamda bireylerin devamlı bir iktidar mücadelesi içerisinde bulunduğu iddiası, Pierre Bourdieu'nun araştırmalarının merkezi konusunu oluşturmaktadır. Gündelik toplumsal ilişkilerde olduğu gibi bireyler, beğeni tercihleri ve sermaye çevrimi yoluyla sosyal medya platformlarında da kendilerini başkalarından ayırt edebilmektedir. Bu iktidar mücadelesi, birtakım kültürel beğeni kalıpları ve belirli alanlardaki sermaye çevrimi dolayımında tezahür etmektedir. Bu anlamda toplumsal yaşamda bireylerin kendilerini başkalarından ayırt etme pratiklerine başvurdukları kadar bu ayrım pratiklerinin sosyal medya platformlarına da yansıdığı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThis research focuses on the reflection of individuals' social distinction practices on Facebook and Instagram social media platforms. Individuals use a number of strategies to differentiate themselves from others in social life. These strategies are basically closely linked to habitus, field and capital. The habitus of individuals provides them with some practical predispositions to how they should behave in certain fields. On the other hand, fields also allow the emergence of certain types of habitus. The form of capital reinforces the strength and legitimacy of individuals in different fields. In this sense, the claim that individuals are in a constant struggle for power constitutes the central subject of Pierre Bourdieu's researches. As in everyday social relationships, individuals can distinguish themselves from others on social media platforms through their preferences and capital cycle. This struggle for power is manifested through a number of cultural tastes and patterns of capital cycles in certain fields. In this sense, it can be said that these distinction practices are reflected in social media platforms as well as individuals apply to the practices of distinguishing themselves from others.en_US
dc.identifier.endpage180en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtAgfR4Xo1mFsZVvd4--E3J7jLHEhQEJQbt9vjinPKF7p
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3817
dc.identifier.yoktezid633487en_US
dc.institutionauthorÖlçer, Hamit
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecthabitusen_US
dc.subjectalanen_US
dc.subjectsermayeen_US
dc.subjectbeğenien_US
dc.subjectsosyal medyaen_US
dc.subjectPierre Bourdieuen_US
dc.subjecthabitusen_US
dc.subjectfielden_US
dc.subjectcapitalen_US
dc.subjecttasteen_US
dc.subjectsocial mediaen_US
dc.subjectPierre Bourdieuen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectSociologyen_US
dc.subjectAlan kuramıen_US
dc.subjectField theoryen_US
dc.subjectBourdieu, Pierreen_US
dc.subjectBourdieu, Pierreen_US
dc.subjectFacebooken_US
dc.subjectFacebooken_US
dc.subjectHabitusen_US
dc.subjectHabitusen_US
dc.subjectSermayeen_US
dc.subjectCapitalen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjectSosyal sınıfen_US
dc.subjectSocial classen_US
dc.subjectİnstagramen_US
dc.subjectInstagramen_US
dc.titleBourdieucu toplumsal ayrım pratiklerinin sosyal medyaya yansımaları: Facebook ve Instagram örneğien_US
dc.title.alternativeReflections of Bourdieusian social distinction practices on social media: The cases of Facebook and Instagramen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
633487.pdf
Boyut:
25.24 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text