Sater (Satureja hortensis L.)'de farklı kurutma uygulamalarının uçucu yağ verim ve kompozizyonuna etkisi

dc.contributor.advisorİzgi, Mehmet Necat
dc.contributor.authorEliaçık, Gülcan
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:44Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:44Z
dc.date.issued2021
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma, 2020 yılında Mardin ekolojik koşullarında sater (Satureja hortensis L.) bitkisinde farklı kurutma uygulamalarının uçucu yağ oranı ve kompozisyonuna etkisini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 8 farklı kurutma yöntemi (Güneşte, Gölgede, 50 ºC 96 saat etüvde, 50 ºC 72 saat etüvde, 40 ºC 96 saat etüvde, 40 ºC 72 saat etüvde, 35 ºC 96 saat etüvde, 35 ºC 72 saat etüvde) kullanılmıştır. Uçucu yağ hidrodistilasyon yöntemi ile elde edildikten sonra uçucu yağ bileşenleri GC-MS cihazı ile analiz edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre; en yüksek uçucu yağ oranı %2.85 ile gölgede kurutma uygulamasından, en düşük uçucu yağ oranı %1.35 ile 35°C 72 Saat etüvde kurutma uygulamasından elde edilmiştir. Uçucu yağ ana bileşenleri carvacrol, ? –terpinene, p-cymene olmuştur. En yüksek carvacrol oranı %44.99 güneşte kurutmada uygulamasından elde edilirken en düşük %30.11 oranı ile 35 ºC 72 Saat etüvde kurutma uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek ? -terpinene oranı %32.57 ile gölgede kurutma uygulamasında elde edilirken en düşük oran ise %4.33 ile 35 ºC 72 Saat etüvde kurutma uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek p-cymene oranı %38.02 ile 35 ºC 72 Saat etüvde kurutma uygulamasından elde edilirken en düşük oran ise %7.06 ile güneşte kurutma uygulamasından elde edilmiştir. Bu çalışmada, Sater (Satureja hortensis L.) uygulanan farklı kurutma yöntemlerinin uçucu yağ kompozisyonu üzerinde önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to determine the effect of different drying treatments on essential oil content and composition of sater (Satureja hortensis L.) plant in Mardin ecological conditions in 2020. Eight different drying methods (sun, shade, the oven at 50 ºC for 96 hours, the oven at 50 ºC for 72 hours, the oven at 40 ºC for 96 hours, the oven at 40 ºC for 72 hours, the oven at 35 ºC for 96 hours, the oven at 35 ºC for 72 hours) were used. Essential oil rate was obtained by hydrodistillation method, essential oil components were determined by capillary GC-MS. According to the results; The highest essential oil rate was obtained from 2.85% drying in the shade, the lowest essential oil rate was obtained from 1.35% drying in oven at 35°C for 72 hours. The main components of the essential oil were carvacrol, ?-terpinene, p-cymene. The highest rate of carvacrol was obtained from the application of 44.99% in sun drying, while the lowest rate of 30.11% was obtained from the application of drying in oven at 35 ºC for 72 hours. The highest ?-terpinene ratio was obtained with 32.57% in the shade drying, while the lowest ratio was obtained with 4.33% in the application of drying in oven at 35 ºC for 72 hours. The highest p-cymene ratio was obtained with 38.02% from the application of drying in oven at 35 ºC for 72 hours, while the lowest ratio was obtained from the application of sun drying with 7.06%. In this study, it was determined that different drying methods had a significant effect on the essential oil composition of Sater (Satureja hortensis L.)en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QsW7IyPDQs12dIxOJy2EDEuLKJnMlZJMHs9FqhLi6W0N
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3884
dc.identifier.yoktezid691135en_US
dc.institutionauthorEliaçık, Gülcan
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.titleSater (Satureja hortensis L.)'de farklı kurutma uygulamalarının uçucu yağ verim ve kompozizyonuna etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of different drying applications on essential oil yield and composition in sater (Satureja hortensis L.)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar