Usulcü'nün kıyasında kat'i ve zannî'nin illetine (nedenine) delâlet etme yolları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, illet'e delâlet etme yollarını kat'i ve zanni illet'ine delâlet etme yollarına taksim etmeyle ilgilidir, öyleki geçmiş ve son dönemde ki usul alimleri asıl ve fer'in arasında ki ilişki, ona delil getirme ve taksim etme araştırmasına önem veriyorlar, fakat alimler onu nas illet'ine diğeri içtihat illet'ine veya sarih illet'ine ve diğeri tahriç etme illet'ine taksim etmede bölümlere ayırmışlardır, fakat bu araştırma, illet'i kat'i veya zanni sabitliğin dercesine göre taksim ediyor, bu taksim (illet) yollarının tabiatı için en uygun olanı ve ilim öğrencisi için en faydalı olanıdır, bu araştırma bu itibara göre (illet'in) yollarını tartışan ilmî bir tez olarak yeni bir örnek sayılır, bu araştırma bir başlangıç, iki temel konu ve bir hatime(sonuç) araştırmasından oluşmaktadır. Başlangıç niteliğinde olan araştırma kıyasın rükünleri ve şartlarını zikretmekle (genel) bir bakışı ele alıyor, sonra birinci konu: İllet'tin tanımını, şartlarını, kat'i illet'e delâlet etme yollarına ve ona örnekler getirmeyi kapsıyor, ikinci konu: Kat'i dereceye ulaşmayan ve zanni derecede kalan illet'ine delâlet etme yollarını, ve ona delil getirmeyide kapsıyor, sonra (kitabın) hatimesi ve en önemli neticeler/sonuçlar.
This research was concerned with dividing the pathways of fact (The reason for the existence of the ruling of the fatwa)* into deterministic and congenital pathways, where it cared Origins, ancient and modern, by searching for and linking the link between origin and branch And its division, but they used to divide it into textual and other reasoning reason, or explicit and other or think, and this is a division Inferred, but this research divides the fact* according to the degree of its certainty This research is considered a new model that is more suitable for the nature of the pathways, and is more useful to the seeker of knowledge, as a scientific message The division of pathways is discussed according to this consideration. The research consists of an introductory research, two basic chapters and a conclusion. The introductory research deals with a glimpse of the elements of measurement (the original, the rule of the original And the branch, and the cause (with mentioning its conditions, then the first chapter that includes the definition of the fact, and mentioned Conditions, and determining its deterministic paths, with examples given, then the second chapter, which includes Predicted to the degree of cutting, and remained at the degree of thought, with examples given On the pathways that were not seen also, then the conclusion, and the most important results.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kıyas, illet(neden), Kat'i (illet), zanni (illet), yöntemler/yollar, asıl, fer', Measurement, Reason, Hyperbolic, Presumptive, Pathways, Origin, Branch. Note: When we say (fact) we mean the reason that led to the existence of the ruling of the fatwa, Din, Religion, Kıyas, Comparison, Nedensellik, Causality, Yöntemler, Methods, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye