The problems that educational supervisors face in terms of the assigned positions

dc.contributor.authorM. Cevat Yıldırım
dc.contributor.authorKadir Beycioğlu
dc.contributor.authorC. Teyyar Uğurlu
dc.contributor.authorMehmet Sincar
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:45Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:45Z
dc.date.issued2012
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, eğitim müfettişlerinin görev alanları açısından karşılaşılan sorunları eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre tespit etmektir. Bu çalışmada, durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin her ilinden 2’er eğitim müfettişi olmak üzere toplam 16 eğitim müfettişinin görüşü alınmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Veriler, betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, eğitim müfettişlerinin dört görev alanıyla ilgili çeşitli sorunların olduğu, özellikle sorunların birçoğunun eğitim müfettişliği sisteminin yapısından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bunlara bağlı olarak, eğitim müfettişliği sisteminin yapısının yeniden gözden geçirilmesi ve bazı yapısal değişiklerin yapılmasının bir zorunluluk olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine educational supervisors’ perceptions on the problems that educational supervisors face in terms of the assigned positions. The case study model was employed in the present research. The study group was determined through a maximum variation sampling method. The study group consisted of 16 educational supervisors that included two educational supervisors from every province in the Southeast Anatolian region in Turkey. Data were collected through semi-structured interviews. Descriptive and content analysis techniques were used in data analysis phase. The results show that educational supervisors faced various problems in four main assigned positions; especially they faced problems resulting from supervisory policies in education system. As a result it may be claimed that it is necessary to rethink the structure of supervision system, and to construct some structural changes.en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.identifier.issn1300-2899
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.trdizinid157402en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVM05EQXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1541
dc.identifier.volume13en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofİnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleThe problems that educational supervisors face in terms of the assigned positionsen_US
dc.title.alternativeEğitim müfettişlerinin görev alanları açısından karşılaştıkları sorunlaren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar