Teknîka dubarekirinê di avakirina rîtma navxweyî ya helbestên Kamîran Bedirxanî de -Dîwana Dilê Kurên min wek nimûne

dc.contributor.advisorSulaıman, Rafık Dr
dc.contributor.authorAhmed, Harıwan Mohammed Ahmed
dc.date.accessioned2023-09-02T12:05:03Z
dc.date.available2023-09-02T12:05:03Z
dc.date.issued2017
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractKamîran Bedirxan'in Dilê Kurên Min Adlı Divanındaki Şiirlerinde İç Ritmin Oluşturulmasinda Tekrar Tekniği adlı bu çalışma, Kürt edebiyatı ve eleştirisi alanında pek çalışılmamış bir konu olan şiirde iç ritmin oluşturulmasında tekrar tekniğini işlemektedir. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümlerde ritim, şiirde ritmin işlevi, iç ritim ve tekrar tekniği kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümdeyse söz konusu şiirlerde iç ritmin oluşturulmasında kullanılan tekrar teknikleri incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu çerçevede söz konusu şiirlerde şairin etkili bir şekilde fonemlerin, sözcüklerin, cümlelerin, tekrarlanması ve döngüsel tekrar ile yansımalı tekrar tekniklerini kullandığı ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractABSTRACT This research paper titled "Reptition technique in creating internal rythem in Kameran Badirxan's poetry, in his collection of poems 'Dile Koren Min' as an example". This research pays a special heed to the neglected field of use of rhythem in Kurdish literature, which is repetition technique. Repition as a rhythemic technique is found in general types of poetry, and adds artistic effects to the poetry. This research paper is divided into three sections. first and second sections is dedicated to the theoretical explanations of rhytem and its functions in poetry, and internal rhyhem is elucidated as well. Additionally, it covers repition technique and its function in poetry in detail. In the third section, repetition technique in creating internal rhythem in this collection of poems is analyzed and investigated. Eventually, this paper reached some results, the poet intelligently and skillfully with his experience was able to benefit from repition technique and in his poems are embodied, such as repetition of "phonemes, morphemes, sentences, anaphoric, epistrophic".en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vbVkXe1KChYWNElr1MuLZs6rfob5Dtj5G00QzRzhvI4tG_7VwvfrG0bX3ndUxnbx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4101
dc.identifier.yoktezid490935en_US
dc.institutionauthorAhmed, Harıwan Mohammed Ahmed
dc.language.isokuen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDilê Kurên Minen_US
dc.subjectKamîran Bedirxanen_US
dc.subjectşiiren_US
dc.subjectritimen_US
dc.subjecttekrar tekniğien_US
dc.subjectDilê Kurên Minen_US
dc.subjectKamîran Bedirxanen_US
dc.subjectpoemen_US
dc.subjectrhythmen_US
dc.subjectrepeaten_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.titleTeknîka dubarekirinê di avakirina rîtma navxweyî ya helbestên Kamîran Bedirxanî de -Dîwana Dilê Kurên min wek nimûneen_US
dc.title.alternativeKamîran Bedirxan'in Dilê Kurên min adlı divanındaki şiirlerinde iç ritmin oluşturulmasında tekrar tekniğien_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
490935.pdf
Boyut:
1.48 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text