Birey, mekan, hafıza: Süryanilerin hafızasında Bahe Binebil

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez kapsamında, Mardin Süryanileri için önemli bir kişilik olan Bahe Binebil'in biyografisi toplumsal hafıza bağlamında incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyolojik bağlamda hafıza ve yaşam öyküsü arasındaki ilişkinin incelenerek, Bahe Binebil'in yaşamına ilişkin toplumsal hafıza oluşumunun ve Süryanilerdeki karşılığının araştırılmasıdır. İlk bölümde; hafıza çalışmalarına dair kavramsal bir çerçeve çizilmektedir. Süryani olmayan Mardinlilerin hafızasında Mardin Süryanilerini saha araştırmasındaki verilere dayalı olarak araştıran ikinci bölümde; Süryanilere dair anlatılar analiz edilmekte, bireysel hafızalarında nasıl anlamlandırıldığı, nasıl yer aldıkları ve nasıl bir kimlik oluşturdukları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca mekân hafıza arasındaki ilişki üzerinde durularak Bahe Binebil'in hafıza-mekân deneyimleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde; bir hafıza mekânı olan Deyrulzafaran manastırında ömrünü geçiren Bahe Binebil'in, Mardin Süryanilerinin hafızalarında nasıl yer aldığı, taşındığı ve nasıl ortak hafıza oluşturduğu Binebil'in gündelik yaşantısına ve toplumsal deneyimlerine nasıl yansıdığı Süryani ortak hafızası bağlamında incelenmektedir. Mardinli Süryani olmayanların hafızasında Süryanilerin yeri ve ardından Süryanilerin hafızasında Bahe Binebil konusunda yapılan saha çalışmasının ortak noktaları belirlenerek bireysel, kültürel ve toplumsal hafızanın birbiriyle temas ettiği noktalar Bahe Binebil odağında analiz edilmektedir.
This thesis examines the biography of Bahe Binebil, an essential character for the Assyrians of Mardin, in the context of social memory. This study aims to examine the relationship between memory and life history from a sociological point of view and to investigate the formation of social memory in Bahe Binebil's life and its repercussions among Assyrians. The first part of this thesis draws a conceptual framework for memory studies. The second part, based on the data from the fieldwork, investigates the Assyrians of Mardin in the memory of the non-Mardinian Assyrians; The narratives about Assyrians are analyzed and focus on how they are interpreted in their individual memories. How they take place, and how they form an identity. In addition, Bahe Binebil's memory-space experiences are examined by emphasizing the relationship between space and memory. The third part examines collective memory in relation to how Bahe Binebil, who spent his life in the Deyrulzafaran monastery, a spatial memory, is carried out in the memories of the Assyrians of Mardin and how he was remembered, created a collective memory and how all these are reflected in Binebil's daily life and social experiences. This thesis examines the place of Assyrians in the memory of non-Mardinians, and the fieldwork data on the place of Bahe Binebil in the memory of Assyrians by pointing out the nexus of individual, cultural, and social memory examined with Bahe Binebil.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyoloji, Sociology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye