Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Etkililiğine İlişkin Aday ve Danışman Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

dc.authorid0000-0002-1677-4727en_US
dc.contributor.authorBozan, Serdar
dc.date.accessioned2020-07-23T10:26:04Z
dc.date.available2020-07-23T10:26:04Z
dc.date.issued2019en_US
dc.departmentMAÜ, Meslek Yüksekokulları, Midyat Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümüen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, aday öğretmen yetiştirme programının etkililiğini aday ve danışman öğretmen görüşleri ışığında belirleyerek sürece ilişkin önerilerde bulunmaktır. Çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Mardin ili Artuklu, Kızıltepe, Ömerli, Yeşilli, Nusaybin ilçe sınırları içerisinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına atanan 207 aday öğretmen ve aday öğretmenlere görevlendirilen 179 danışman öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmış, toplanan veriler karma araştırma modeli ile bir araya getirerek yorumlanmıştır. Nicel verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından aday ve danışman öğretmenler için ayrı geliştirilen “aday ve danışman öğretmen ölçekleri”, nitel verilerin toplanmasında ise benzer şekilde araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Nicel verilerin istatistiksel çözümlenmesinde, t- testi ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Nitel verilere, içerik analizi uygulanarak yorumlanmıştır. Nicel bulgular, aday öğretmenlerin programın etkililiğine dair çoğunlukla kararsız, danışmanların ise programdan memnun olduğunu göstermektedir. Nitel verilerden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde programın öğretmenliğe yeni atanmış adaylar için çok yararlı bir program olduğu yönündedir.en_US
dc.identifier.citationEkinci A., Bozan, S., Sakız, H. (2019). 2016 Yılı Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Etkililiğine İlişkin Aday Öğretmen ve Danışman Öğretmen Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,52(3), S.803-838.en_US
dc.identifier.doi0.30964/auebfd.466469en_US
dc.identifier.endpage838en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage803en_US
dc.identifier.trdizinid372768en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2179
dc.identifier.volume52en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAday öğretmen, danışman öğretmen, aday öğretmenlik programıen_US
dc.titleAday Öğretmen Yetiştirme Programının Etkililiğine İlişkin Aday ve Danışman Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Aday_Ogretmen_Yetistirme_Programinin_Etkililigine_.pdf
Boyut:
841.58 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: