Gümüş Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Bazı Gıda Patojenleri Üzerindeki Antimikrobiyal Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, gümüş nanopartiküller (AgNP’ler) biyolojik yöntemle kolay, düşük maliyetli ve çevre dostu bir şekilde elde edilmiştir. Sentezi yapılan AgNP’lerin karakterizasyonu UV-visible Spektrofotometre (UV-Vis.), Alan Emisyon Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM), Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM), Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi (EDX), X- Işını Kırınımı Difraktrometresi (XRD), Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) ve Zeta boyut ve potansiyel cihazı kullanılarak yapılmıştır. AgNP’lerin 440-450 nm absorbansta maksimum pik vermiştir. TEM ve FE-SEM sonuçlarına göre nanopartiküllerin morfolojik yapılarının küresel ve ortalama 38 nm; XRD sonuçlarına göre nanopartiküllerin toz kristal yapılarının kübik ve 21.94 nm boyutunda; zeta boyutunun ise ortalama 158.2 nm, zeta potansiyelinin -23.4 mV olduğu görülmüştür. Sentezlenen AgNP'lerin Staphylococcus aureus ATCC 29213, Bacillus subtilis ATCC 11774 Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ve Candida albicans üzerinde Minimum İnhibisyon Konsantrasyonları (MİK) (mg/mL) sırasıyla 1.25, 0.625, 2.50, 1.25 ve 0.312 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu mikroorganizmaların AgNO3 ve antibiyotik MİK değerleri (mg/mL) sırasıyla 2.65;2, 1.32;1, 0.66;2, 1.32;4, 0.66;2 olarak tespit edilmiştir.
In this study, silver nanoparticles (AgNPs) were obtained by biological method in a simple, low-cost and environmentally friendly way. The characterization of the synthesized AgNPs was fulfilled using UV-visible Spectrophotometer, Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy, X-Ray Diffraction Diffractrometer (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Zeta sizer and potantial devices. It was determined that AgNPs gave a maximum peak at 440-450 nm absorbance. According to the TEM and FE-SEM results, the morphological structures of the nanoparticles were spherical and their average size was 38 nm. According to the XRD pattern, it was observed that the powder crystal structures of the nanoparticles were cubic and 21.94 nm in size. The zeta size of the nanoparticles was 158.2 nm on average and zeta potential of nanoparticles was -23.4 mV. Minimum Inhibition Concentrations (MIC) (mg/mL) of the synthesized AgNPs on Staphylococcus aureus ATCC 29213, Bacillus subtilis ATCC 11774, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Candida albicans were determined as 1.25, 0.625, 2.5, 1.25 and 0.312, respectively. AgNO3 and antibiotic MIC values (mg/mL) of the mentioned microorganisms were determined as 2.65;2, 1.32;1, 0.66;2, 1.32;4, 0.66;2, respectively.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

AgNP'ler, FE-SEM, TEM, XRD, Antimikrobiyal etki, AgNP’s, FE-SEM, TEM, XRD, Antimicrobial effect

Kaynak

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

HATİPOĞLU A (2022). Gümüş Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Bazı Gıda Patojenleri Üzerindeki Antimikrobiyal Etkileri. , 106 - 114. 10.19113/sdufenbed.970654