YUMUŞAK ÇELİK KORUMA İÇİN KOROZYON İNHİBİTÖRÜ OLARAK SULFANİLAMİD KULLANIMI

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Sulfanilamide 0,5 M HCl çözeltisinde yumuşak çeliğin (YÇ) yüzeyine adsorpsiyonu ve korozyon inhibisyon mekanizması çalışılmıştır. Bu amaçla elektrokimyasal teknik kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Sulfanilamid’nın inhibisyon etkinliği artan Sulfanilamid derişimi ile artış göstermiştir. 10 mM Sulfanilamide içeren 0,5 M HCl çözeltisinde inhibisyon etkinliği % 87 olarak tespit edilmiştir. İnhibitör içeren ve içermeyen korozif ortamlar ile maruz bırakılmış yumuşak çelik yüzeyleri taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Sulfanilamide metal yüzeyinde homojen dağılımlı, sıkı bir film oluşturarak koruma sağladığı belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Korozyon İnhibitörü, Elektrokimyasal teknikleri, Yumuşak çelik, Adsorpsiyon

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye