Ahmed b. Muhammed b. Hasenî et-Tıbbî'nin Şerhu Ebyati'l-Keşşafli'z-Zemahşerî adlı yazma eserin tahkiki ve incelenmesi (A/1-A/56)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Zemahşerî'nin (H. 467-538 / M. 1075-1144) el-Keşşâf adlı eseri en önemli tefsirlerden biridir. Bu eser ilk belâğî tefsir olması hasebiyle içerisinde çokça şiir şâhid olarak kullanılmış ve bu şiirlerin şerhine dair bir çok eser telif edilmiştir. Zira bu şevâhidin Kuran'ı kerimin manalarının anlaşılmasına çok katkısı mevcuttur. Zemahşeri'nin tefsirinde yer alan şiirleri şerh eden eserlerden biri de Ahmed b. Muhammed b. Hasenî et-Tayyibî'nin Şerhu Ebyâti'l-Keşşâf adlı eseridir. Bu eser, elKeşşâf adlı tefsirde yer alan şiir beyitlerini en güzel şerh eden eserlerden Kabul edilmektedir. Bu eserin haiz olduğu önem sebebiyle tarafımızca iki el yazma nüshadan tahkik edilmiştir. Tahkik esnasında eserin metninin tahrif ve tashiften uzak bir şekilde doğru olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Tahkikin ilk yarısı tamamlanmış olup Fatiha suresinden Kehf suresine kadarki kısmın tahkiki yapılmıştır.
Since the interpretation of al-Kashaf by al-Zamakhshari (467/538 AH) (1075/1144 AD) was one of the most important interpretations, and the first rhetorical interpretation, and it contained more poetic evidence, the authors of these two testimonies appeared in the two . .Qur'anic commentaries Among the books that appeared in this section is the book (Explanation of the Verses of the Scout) by Ahmed Bin Muhammad Bin Hosni Al-Tabbi; It is one of the deadliest books .that explain the evidence that al-Zamakhshari cited in his interpretation I have reviewed this book in two written copies due to its importance, and my main interest was to produce the text correctly and free of distortion and correction.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şiir şâhidi, tefsir, el-Keşşâf, Zemahşerî, Şerhu Ebyâti'lKeşşâf, Ahmed b. Muhammed b. Hasenî et-Tayyibî, The poetic witness, the interpretation, the Scout, Al-Zamakhshari, the explanation of the verses of the Scout, Ahmed bin Muhammad bin Hosni Al-Tabbi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye