Ahmed b. Muhammed b. Hasenî et-Tıbbî'nin Şerhu Ebyati'l-Keşşafli'z-Zemahşerî adlı yazma eserin tahkiki ve incelenmesi (A/1-A/56)

dc.contributor.advisorAlsayady, Abdulghafour
dc.contributor.authorSahlan, Muhammed
dc.date.accessioned2023-09-02T12:04:34Z
dc.date.available2023-09-02T12:04:34Z
dc.date.issued2022
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Arap Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractZemahşerî'nin (H. 467-538 / M. 1075-1144) el-Keşşâf adlı eseri en önemli tefsirlerden biridir. Bu eser ilk belâğî tefsir olması hasebiyle içerisinde çokça şiir şâhid olarak kullanılmış ve bu şiirlerin şerhine dair bir çok eser telif edilmiştir. Zira bu şevâhidin Kuran'ı kerimin manalarının anlaşılmasına çok katkısı mevcuttur. Zemahşeri'nin tefsirinde yer alan şiirleri şerh eden eserlerden biri de Ahmed b. Muhammed b. Hasenî et-Tayyibî'nin Şerhu Ebyâti'l-Keşşâf adlı eseridir. Bu eser, elKeşşâf adlı tefsirde yer alan şiir beyitlerini en güzel şerh eden eserlerden Kabul edilmektedir. Bu eserin haiz olduğu önem sebebiyle tarafımızca iki el yazma nüshadan tahkik edilmiştir. Tahkik esnasında eserin metninin tahrif ve tashiften uzak bir şekilde doğru olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Tahkikin ilk yarısı tamamlanmış olup Fatiha suresinden Kehf suresine kadarki kısmın tahkiki yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractSince the interpretation of al-Kashaf by al-Zamakhshari (467/538 AH) (1075/1144 AD) was one of the most important interpretations, and the first rhetorical interpretation, and it contained more poetic evidence, the authors of these two testimonies appeared in the two . .Qur'anic commentaries Among the books that appeared in this section is the book (Explanation of the Verses of the Scout) by Ahmed Bin Muhammad Bin Hosni Al-Tabbi; It is one of the deadliest books .that explain the evidence that al-Zamakhshari cited in his interpretation I have reviewed this book in two written copies due to its importance, and my main interest was to produce the text correctly and free of distortion and correction.en_US
dc.identifier.endpage368en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65Z9exRrpsBbVGBtBgIIHvIMZMHDWrga89s4HYJKaXSDl
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4033
dc.identifier.yoktezid715901en_US
dc.institutionauthorSahlan, Muhammed
dc.language.isoaren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞiir şâhidien_US
dc.subjecttefsiren_US
dc.subjectel-Keşşâfen_US
dc.subjectZemahşerîen_US
dc.subjectŞerhu Ebyâti'lKeşşâfen_US
dc.subjectAhmed b. Muhammed b. Hasenî et-Tayyibîen_US
dc.subjectThe poetic witnessen_US
dc.subjectthe interpretationen_US
dc.subjectthe Scouten_US
dc.subjectAl-Zamakhsharien_US
dc.subjectthe explanation of the verses of the Scouten_US
dc.subjectAhmed bin Muhammad bin Hosni Al-Tabbien_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.titleAhmed b. Muhammed b. Hasenî et-Tıbbî'nin Şerhu Ebyati'l-Keşşafli'z-Zemahşerî adlı yazma eserin tahkiki ve incelenmesi (A/1-A/56)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
715901.pdf
Boyut:
10.05 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text