Yem Bezelyesinin Çimlenme Döneminde Çinko ve Bor Gübrelerine Tepkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Dicle Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yem bezelyesi (Pisum sativum spp. arvense L.), yüksek ot verimi ve içeriğinde %20 civarında ham proteine sahip bir yem bitkisidir. Yem bezelyesi tüm yetişme dönemlerinde mikro elementlere ihtiyaç duyduğu herkes tarafından bilinse de bu elementlerin bitki yetiştirmenin en hassas dönemi yani çimlenme ve fide gelişim dönemindeki rolü pek fazla araştırılmamıştır. Bu çalışmada, bor ve çinko mikro elementlerinin yem bezeleyesi tohumuna uygulanmasının çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme tesadüf parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada Kiraz yem bezelyesi çeşidine 6 farklı dozda (0, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 ppm) borik asit (H3BO3) ve 5 farklı dozda (kontrol, 2mM, 4mM, 6mM, 8Mm) çinko (ZnSO4 • 7H2O) uygulanmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre, çinko uygulamasının kök uzunluğu, çimlenme hızı, sürme hızı ve fide uzunluğuna etkisinin önemli olduğu görülmüştür. Bor uygulamasının ise çimlenme hızı ve çimlenme gücü üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur. Uygulanan çinko dozlarının incelenen özellikler üzerinde benzer etki gösterdiği görülmüştür. Bor uygulamasında ise 0.8 ppm uygulamasından sonraki dozların çimlenme hızında azaltıcı etkiye neden olduğu görülmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mikro element, Fide, Kök, Çimlenme

Kaynak

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1

Künye