ZİYARETÇİLERİN FOTOĞRAF ÇEKME DAVRANIŞLARI: ŞAHTANA KONAĞI ÖRNEĞİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

16.06.2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Turist fotoğrafları, turistlerin ziyaret edilen yere yönelik davranışlarını anlamada zengin bir veri işlevi olarak görülmektedir. Bu tür veriler turistlerin nasıl, nerede, ne zaman, kiminle ve neden fotoğraf çektikleri ile ilgili davranışlarını incelemede faydalı olabilmektedir. Bu nedenle, turistlerin fotoğraf çekme davranışlarının incelenmesi destinasyonlar açısından önemli hale gelmiştir. Bu araştırmada, Mardin Şahtana Konağı’nı ziyaret eden turistlerin fotoğraf çekme davranışları incelenmiştir. Araştırmada, Şahtana Konağı’nı ziyaret eden turistler üzerinde nitel araştırma yöntemlerinden gözlem tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri, Şahtana Konağı’nı ziyaret eden 32 turist üzerinde yapılandırılmış gözlem formu kullanılarak katılımcı olmayan gözlem tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan yapılandırılmış gözlem formunda, ziyaretçilerin cinsiyeti, fotoğraf çekerken kullandıkları ekipman, çekilen fotoğrafın bireysel veya grup olduğu, fotoğraf çekilen imge, çektikleri fotoğraf sayısı ve fotoğraf çekerken sergiledikleri davranışlar incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, Şahtana Konağı’nı ziyaret eden turistlerin fotoğraf çekme davranışları incelendiğinde yaş, cinsiyet, fotoğraf çekilen obje, fotoğrafın bireysel veya grup olması ve çekilen fotoğraf sayısı açısından farklılık göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye