Sosyo-mekansal üretim ilişkilerini 'sınır kavramı' üzerinden okuma denemesi: sınır imgeleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kırmızı bölgeler, mayınlı araziler ve beton blok duvarlardan çok daha keskin ve sert bir biçimde, tehlikeden çok denetim odaklı politikalarla çevrelenmiş günümüz toplumsallığı, krize girmiş bir göstergeler sistemine maruz kalmaktadır. Ulus-devlet sınırlarından kent çeperlerine ve hatta merkezlerine konumlandırılan sınırlar kadar, gündelik yaşam pratiklerini örgütleyen sınır dinamikleri, kentsel hayatı toplumsal mekanlar üzerinden sorunsallaştırmaktadır. Bu çalışma dünyanın farklı coğrafyalarında çeşitli politik, ekonomik ve kültürel çatışmaların kesiştiği kriz mekânlarında, toplumsal ve ideolojik pratiklerle şekillenen sosyal hayatın gündelik ve kolektif ritimlerini, imkanlarını ve niteliklerini 'sınır kavramı' üzerinden okumayı amaçlamaktadır. Sınır kavramının kendinden menkul anlamlarının yanı sıra, günümüz enformasyon çağında kapsamı ve niteliği oldukça değişen ve genişleyen kavramın, gündelik hayatı hangi değişken ve paradigmalarla karakterize ettiğini; bu süreçte meydana gelen topolojik dönüşümlerin kentsel ve toplumsal mekânları nasıl sorunsallaştırdığını sorguluyor.
Modern community which is embraced with surveillance policies more than security precautions, is exposed to a problematic sign system in more severe and harsher ways than red zones, mined terrains and concrete block walls. The boundary dynamics which organize the daily life practices as much as the nation state borders, town borders and even the borders of central city problematize urban life via societal space, too. This thesis aims to read collective and daily rhythms, potantials and the properties of social life which have been constructed socially and ideologically in the problematic spaces which have been situated at the interception of different politic, economic and cultural conflicts in different geographies, in respect to the "concept of boundary". This thesis interrogates with which variables and paradigms the concept which has significantly changed and widen in scope and in nature during today's information age characterizes the daily life and how the topological changes that has occurred within this process problematize the urban and social spaces along with the self-proclaimed meanings of the concept of boundary.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

sınır, ulus-devlet, yabancı, topoloji, imge, toplumsal mekan, mekan-yer, denetim, üçüncü alan-heterotopya, müşterekleşme, border, nation-state, stranger, topology, image, social space, spaceplace, control, third space-heterotopia, commoning, Mimarlık, Architecture, Sosyoloji, Sociology, Denetim, Control, Mekan, Space, Sınır, Boundary, Topoloji, Topology, Yabancılar, Foreigners, İmge, Image

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye