Türkiye’de İşletme Tarihinin Görünümü ve Gelişimi: Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri Üzerinden Bir Bakış

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye’de işletme tarihini ayrı bir disiplin olarak nitelendirmek için oldukça erken olmasına rağmen; yakın tarihte dünyada işletme tarihine artan ilgiden etkilenerek bu alan ilgi görmeye başlamıştır. Bu araştırmada işletme tarihinin önce kuramsal çerçevesi ortaya çıkarılmış, daha sonra Google Ngrams istatistikleri aracılığıyla bu alan taranmış̧ ve alanın Türkiye’deki görünümü ve gelişimi 1993 yıllından beri düzenlenen Yönetim ve Organizasyon Kongre bildirileri üzerinden incelenmiştir. Bu çalışmada işletme tarihinin Türkiye’deki yakın bir kesit tanımlaması yapılarak yönetim ve organizasyon yazınına katkı sağlaması beklenmektedir.
Although to characterize business history as a separate discipline in Turkey is quite early; in recent years, this area has been attracting interest in the world. In this research, first the theoretical framework of business history was disclosed then through the Google Ngrams statistics this area was scanned and the view and development of the area in Turkey was observed over the Management and Organization Congress proceedings which held since 1993. In this study, with defining a proximal section of business history in Turkey, it is expected to contribute the Management and Organization’s literature.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme Tarihi, Yönetim ve Organizasyon, Kongreleri Türkiye, Business History, Management and Organization, Congresses Turkey

Kaynak

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

5

Künye

EROĞLU O (2020). Türkiye’de İşletme Tarihinin Görünümü ve Gelişimi: Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri Üzerinden Bir Bakış. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1603 - 1609. Doi: 10.18506/anemon.746148