FRANCİS BACON'IN RESİMLERİNDEN MEKÂN ÜRETİMLERİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FRANCİS BACON'IN RESİMLERİNDEN MEKÂN ÜRETİMLERİ Ferah ÖZMEN Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Bu çalışmada resim ve mimari arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve kullanılması amaçlanmıştır. Bu alanların yaratıcı süreçte, hazırlık aşamaları; benzer yöntem ve materyaller kullanmaları gibi sıkı ortaklıkları, soyut ve somut ilişki biçimleri irdelenmiştir. Bu bağlamda Dünya Tarihi açısından önemli etkilere sahip, 20. Yüzyıl erken dönemlerinde gelişen ve yayılan, sanat akımları ele alınmıştır. Akımlardan; Dışavurumculuk, Kübizm, Fütürizm, De-Stijl Konstrüktivizm ve Bauhaus bu ilişkiyi anlamaya çalışarak incelenmiştir. Resim ve mimari için, birbirinden etkilenen, birbirinin yerine ve beraber üretimler gerçekleştiren ilişkiler saptanmıştır. Yaratıcı süreçlerinde, yenilikçi eserler üretmede disiplinler arası ilişkinin önemi vurgulanmış, mevcut ve yaratılabilecek yeni ilişkilerin olabilirliği, bu ilişkilerin yararlılığı savunulmuştur. Resim ve mimari İlişkisini kullanarak, dışavurumcu ressam Francis Bacon’ın resimlerinden mimari mekân tasarımları üretmek amaçlanmıştır. Ressamın eserlerini etkileyen hayatı irdelenmiş, Gilles Deleuze’ün ‘Francis Bacon Duyumsamanın Mantığı’ kitabındaki Bacon resimleri ve felsefesi saptamalarından faydalanılmıştır. Francis Bacon’ın resimlerinden, esin kaynakları olarak, faydalanılmıştır. Resim ve yapı sanatı ilişkisi güdülerek, yeni mekânsal tasarım yaklaşım arayışları, mimari eskizler biçiminde gerçekleştirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Resim, Mimarlık, Avangart Akımlar, Francis Bacon, Mekân Üretimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye