Aristoteles ve Assos Okulu

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Detay Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Kitabın ilk bölümü Anadolu’da Antik Çağ Filozofları’na ayrılmıştır. Anadolu ve dünyada felsefi düşüncenin temellerini atan Milet okulu düşünürleri bu bölümün ana temasını oluştururken, bu düşünce dünyasına destek vermiş diğer önemli filozoflar da konuya dahil edilmiştir. Okuyucular bu bölümde Thales, Prieneli Biras, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras, Efesli Herakleitos, Ksenofones, Miletli Aspasia, Sinoplu Diogenes, Ereğlili Herakleides, Aristotoles, Efesli Zendotus, Tyanalı Apollonius, Epiktetos, Samsatlı Lukianos ve Bergamalı Galen’in hayatı, eserleri ve felsefesi üzerine yapılmış çalışmaları okuyacaktır. Kitabın ikinci bölümünde Anadolu’da Türk İslam Dönemi Düşünürleri incelenmiştir. Bu kapsamda Karaca Ahmet Sultan, Ahi Evran, Şeyh Edebali, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Somuncu Baba, Abdal Musa, Hacı Bayram Veli, Akşemsettin, Pir Sultan Abdal, Şeyh Şabanı Veli ve Erzurumlu İbrahim Hakkı incelenmiştir. Ele alınan düşünürler gerek bulundukları çağın büyük devletlerinin yöneticilerine karşı akıl hocalığı yapmış, gerekse dini inançları ve yaşayışı ile topluma örnek teşkil etmiş kişilerdir. Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise Anadolu Düşünce Yapısını Etkileyen Düşünürlere yer verilmiştir. Bu bölümde Farabi, Gazali, Abdulkadir Geylani, Ahmet Yesevi, Şems-i Tebrizi ve Muhyiddib İbnül Arabi ele alınmıştır. Bu düşünür ve fikir insanları Anadolu’da yaşamamış olsa da yolları Anadolu’dan geçmiş veya fikirleri ile Anadolu düşünürlerine ilham olmuş kişilerdir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Anadolu Düşünürleri

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akgül, O. (2023). Aristoteles ve Assos Okulu. T. F. Çakmak & Ö. Güzel (Ed.). Anadolu Düşünürleri içinde (ss. 131-145). Detay Yayıncılık