DİL ÖĞRETİMİ ve OYUN -ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİ IŞIĞINDA

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde kullanılagelen eğitsel oyunların çoklu zekâ kuramı açısından değerlendirilmesi ele alındı. Dil öğretiminin önemine dikkat çektikten sonra, oyunun genelde eğitim sahasında, özelde ise dil öğretimi alanındaki yerinden bahsedildi. Son olarak insan yeteneklerine yeni bir tanım getiren çoklu zekâ kuramının eğitsel oyunlara dil öğretimi açısından bakışı incelendi.
This study reviews from the perspective of multiple intelligence theory certain educational games that have been used in foreign language teaching. It first underlines the significance of language teaching and goes on to mention the place of games in education in general and in language teaching in particular. Lastly, the study examines how multiple intelligence theory, which redefines human talents, views educational games with regards to language teaching.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din Bilimi

Kaynak

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

1

Künye