DİL ÖĞRETİMİ ve OYUN -ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİ IŞIĞINDA

dc.contributor.authorTahirhan Aydın
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:47Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:47Z
dc.date.issued2014
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractBu çalışmada yabancı dil öğretiminde kullanılagelen eğitsel oyunların çoklu zekâ kuramı açısından değerlendirilmesi ele alındı. Dil öğretiminin önemine dikkat çektikten sonra, oyunun genelde eğitim sahasında, özelde ise dil öğretimi alanındaki yerinden bahsedildi. Son olarak insan yeteneklerine yeni bir tanım getiren çoklu zekâ kuramının eğitsel oyunlara dil öğretimi açısından bakışı incelendi.en_US
dc.description.abstractThis study reviews from the perspective of multiple intelligence theory certain educational games that have been used in foreign language teaching. It first underlines the significance of language teaching and goes on to mention the place of games in education in general and in language teaching in particular. Lastly, the study examines how multiple intelligence theory, which redefines human talents, views educational games with regards to language teaching.en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.trdizinid231262en_US
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNeE1qWXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1566
dc.identifier.volume14en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDinbilimleri Akademik Araştırma Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleDİL ÖĞRETİMİ ve OYUN -ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİ IŞIĞINDAen_US
dc.title.alternativeLanguage Teaching and Games -In the Light of Multiple Intelligence Theoryen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar