TANAH'TA DİN ALGISININ BÜYÜ VE GİZEMLE KESİŞMESİ ÜZERİNE

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah, büyünün bilinen tüm çeşitlerini yasaklamasına rağmen kutsal metinlerde büyüsel ve gizemli öğelere rastlanmaktadır. Bazı vakalarda, ibadet sırasında kullanılan bazı eşyalarda, bazı ritüellerde gizemli öğelerin varlığı görülmektedir. Dolayısıyla Tanah'ta sunulan din algısı, gizemden tamamen arındırılmamış bir din algısıdır. Mısır'dan çıkıp çölde dolaşan İsrailoğulları'nın yılan sokmasından tedavi olmak için Musa'nın bakırdan yılan yapması, doğacak kuzuların renklerini etkilemek için Yakup'un ağaç dallarını keserek hazırladığı düzenek, başkohenin ibadet sırasında giyeceği kıyafetin rengi, materyali ve yapılış biçimi, eşine sadakatini ispatlaması için kadının acı suyu içme ritüeline tabi tutulması, düşmanlarla savaş sırasında yedi rakamının öne çıkması ve benzeri olgular gizemli uygulamalardan bazılarıdır. Kutsal metinlerde zikredilen gizemli olayların bazılarının daha önceden yasaklanmış olması tuhaftır. Yusuf'un falcılıkla uğraştığı, kral Şaul'ün peygamber Şemuel'in ruhunu çağırtıp ona danışması, geleceği görmek ve gayp bilgisine ermek için Davut'un özel ritüel giysisi olan efod'u kullanması gibi bilgiler bu kabildendir
Although the Tanach, Jewish sacred book, forbids all the kinds of magic which were known at that time. Mysterious elements can be found in some affairs, in some goods used in prayers and in some rituals. Hence, the perception of religion introduced in Tanach is not totally free from mystery. Such mystrious elements are included in some cases: Moses made a snake from copper to treat Israelites who were bited while wandering in the desert after leaving Egypt; Jacob successfully affected the colors of the lambs by preparing an instrument from the branches; the material and color and shape of the clothing put on by kohen gadol while praying; sentencing the woman to the ritual of drinking bitter water to prove her loyality to the husband; the importance of the number of seven while struggle with the enemies and etc. The fact that some of the acts mentioned in the sacred texts were forbidden is the straking point. Of this kind of acts can be shown: Joseph engaged in divination; Saul called for the prophet Samuel's spirit; David used the ephod, special ritual clothing, to foresee the future and to reach the secret knowledge.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

Tarih Okulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

25

Künye