Tefsirde ayetler ve sureler arası münasebet (Safvetü't-Tefâsir örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kur'an-ı Kerim'in i'câz yönlerinden birisi hiç şüphesiz nazmının ve tertibinin bir uyum ve ahenk içerisinde olmasıdır. Ayet ve surelerin dizilişinde bir orantının olduğunu ispat etmeye çalışan en önemli ilim, Münasebetü'l-Kur'an ilmidir. Müfessirlerin eserlerinde Kur'an'ın nazmı, üslübu ve i'cazı bağlamında yaptıkları açıklamalarda münasebet ilmine az ya da çok değindikleri bilinen bir durumdur. Biz de bu çalışmamızda Sâbûnî'nin Safvetü't-Tefâsir adlı eserinde Münasebetü'l Kur'an ilmine yaklaşımını ve bu ilme verdiği önemi ele almaya çalıştık. Dolayısıyla Sâbûnî'nin değerlendirmeleri doğrultusunda konuyu başlıklara ayırıp ilgili örnekleri açıkladık. Kur'an'ın lafız ve mana yönünden mucize olduğu gibi tertip ve telif yönünden de mucize olduğunu gösterme amacıyla ele aldığımız bu çalışmanın Kur'an'a bütüncül bir bakışın ayrıca yakalanmasına mütevazi bir katkı sağlayacağını umut ediyoruz.
Undoubtedly, one of the Qur'an's i'jaz aspects is that its verse and contexture related to be in harmony and adaptation. The most important science trying to prove that there is a proportion in the verses' arrangement and surahs is the science of Relationship Qur'an. It is the science of Münasebetü'l-Qur'an. It is a known situation that commentators more or less refer to the science of relation in their explanations in the context of the verse, style and i'jaz of the Qur'an in their works. In this study, we have tried to deal with Sâbûnî's approach to the science of Relationship Qur'an in his work named Safvetü't-Tafâsir and the importance he gave to this science. Hencefort, we have divided the subject into titles and explained the related examples in accordance with Sâbûnî's evaluations. We hope that this study, which we have discussed with the aim of pointing out as the Qur'an is a miracle in terms of wording and meaning, it is also a miracle in terms of contexture and copyright, will make a modest contribution to the acquisition of the Qur'an's holistic view.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tefsir, Sâbûnî, Münasebetü'l-Kur'an, Safvetü't-Tefâsir, Tafsir, Sabuni, The Relationship Qur'an Safvetü't-Tafâsir, Din, Religion, Kur'an-ı Kerim, Koran, Muhammed Ali Sabuni, Muhammed Ali Sabuni, Münasebet, Interrelation, Safvetu't-Tefasir, Safvetu't-Tefasir, Sure, Sura, Tefsir, Commentary, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye