1923’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada, Türkiye’de gelişen insan kaynakları yönetimi literatürü, özellikle 1923’lerden itibaren alanda ortaya çıkan değişimlerle etkileşimi bağlamında incelenmektedir. Çalışma öncelikle insan kaynakları yönetiminin ABD kökenli gelişim çizgisi tanıtılmakta daha sonra da söz konusu disiplinin Türkiye’de izlediği sürece yer verilmektedir. Çalışma özellikle Amme İdaresi Dergisinde yayınlanan makalelerden yararlanarak, Türkiye’de bu konudaki çalışmaları özetleyerek Türkçe alan yazınına katkıda bulunma amacı taşımaktadır.
In this study, human resource management literature in Turkey is reviewed by means of some different theoretical perspectives which began to emerge since 1923’s. The study principally introduces historical background of human resource management concept in USA subsequent to Turkey’s. Mainly benefiting from articles published in Journal of Public Administration, the study intended to contribute to Turkish literature by outlining studies on this subject in Turkey

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Personel yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi

Kaynak

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

29

Künye

EROĞLU O (2016). 1923’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29), 181 - 193. Doi: 10.17130/ijmeb.20162922029