Şair Ebu Haydar Abdunnasır'ın Divanı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Suriyeli ŞairEbu Haydar Abdunnasır Tavus,Suriye'nin kuzeyinde yer alan Amude kentinden olup Ramazanel-Buti'nin yanısıra 1983-1989 yılları arasında Şeyh Sadeddin Abdullatif'ten fıkıh, tefsir,hadis ile Arap dili ve edebiyatına dair dersler almıştır. Seçkin alimlerin rıhle-i tedrisatından geçmesi nedeniyle Abdunnasır'ın edebi ve şiirsel yönü öne çıkmıştır. Abdunnasır yaşamının değişik evrelerinde edindiği duygu ve düşüncelerini şiire yansıtarak çalışma konumuzu teşkil eden Divanı'nı oluşturmuştur. Çalışmada şair Abdunnasır hayatı ve Divanı'nın değerlendirilmesinden teşkil olunmuştur. Giriş ve üç bölümden ibaret olan çalışmanın birinci bölümünde; şairimizin hayatına dair veriler değerlendirilmeye çalışılmıştır. İkinci bölüm şairin hayatı bağlamında şiirlerininin duygu ve anlam kritiği yapılmıştır. Üçüncü bölüm ise elyazısıyla kaleme alınan Divan'ın bilgisayar yazısına çevrilmesine ayrılmıştır. Zira şimdiye kadar söz konusu divanın yayımı ve değerlendirilmesi hiçbir çalışmaya konu olmamıştır. Yapılacak çalışmayla bu Divan, Arap dili ve edebiyatı ile akademik camiaya kazandırılmış olacaktır. Ayrıca Suriye iç savaşını da şiirlerinde konu edip dile getirdiği için ileri tarihlerde bu divan bir vesika niteliği taşıyabilecektir.
By describing the life of the Syrian poet Ebu Haydar Abdunnasîr Tâvûs, we are bringing a new work to the Arabic language and literature through inquiry and analysis of his divan. By analysing his Divan, information will be given about the life of the poet, his teachers, his lectures and students. The poet's life will be written in Arabic and Turkish, and a new work will be brought to the Arabic language and literature. One poem of this work consists of dotted letters. This work in question has not been examined and analysed and has not been published until now. It will be ensured that Ebû Haydar's manuscript work will be brought to the literature by the method of inquiry and analysis. The thesis consists of three main chapters. The first chapter includes information about the life of the poet. The second chapter provides information about the poet's Divan. The third chapter deals with the analysis and inquiry of the Divan. Thus, the work will be recorded and brought to literature

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dilbilim, Linguistics, Din, Religion, Arap dili, Arap edebiyatı, Arabian literature, Arapça, Arabic

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye