SOL JEL YÖNTEMİYLE TiO2 KAPLANMIŞ PASLANMAZ ÇELİK ELEKTROTLAR ÜZERİNDEKİ POLİ(ANİLİN-KO-İNDOL) FİLMİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, paslanmaz çelik elektrot ve sol jel yöntemi ile TiO2 kaplanmış paslanmaz çelik elektrot üzerinde poliindol, polianilin ve indol-anilin kopolimerleri sentezlenmiştir. Kopolimer sentezi, iki farklı monomer oranında ki indol:anilin 1:1 ve 1:9 çözeltilerinde gerçekleştirilmiştir. Polimerlerin sentezi elektrokimyasal yöntem ile gerçekleştirilmiştir. TiO2 sol jel çözeltisi ise titanyum bütoksitin hidrolizi ile hazırlanmıştır. TiO2 elektrot yüzeyine daldırma yöntemi ile kaplanmıştır. Yüzeydeki TiO2 kaplama SEM ve EDX yöntemi ile analiz edilmiştir. Sentezlenen polimerin yapısı FT-IR spektroskopisi, morfolojisi SEM görüntüleri ile incelenmiştir. Ayrıca, poliindolün bağlanma şeklini aydınlatmak için 1H NMR spektroskopisi incelenmiştir. Elektrotların korozyon davranışları elektrokimyasal impedans spektroskopisi yöntemi ve anodik polarizasyon eğrileri ile araştırılmıştır.

Açıklama

Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

Anahtar Kelimeler

Sol Jel, TiO2, kopolimer, indol, anilin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye