Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Dergipark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin depresyon ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tanımlayıcı olan bu çalışma 565 üniversite öğrencisi ile Ağustos-Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak yapıldı. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Özellikler Formu, Algılanan Stres Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanıldı. Öğrencilerin % 62.1’i 21 yaş ve üstü, % 68.7’si kadın olduğu, stres düzeyinin orta değerin üstünde, depresyon düzeyinin ise orta düzeye yakın olduğu belirlendi. Ayrıca stres ölçeği toplam puanı ile depresyon ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlendi. (p<.05) Covıd-19 pandemi sürecinin üniversite öğrencilerini ruhsal anlamda etkilediği belirlendi. Bu süreçte, öğrencilerin ruhsal sağlığının korunabilmesi için gerekli desteğin sağlanması önem arz etmektedir.
This study aimed to determine the relationship between depression and stress levels of university students during the covid-19 pandemic process. This relational descriptive study was conducted with 565 university students between August- December 2020 using the online survey method. Descriptor Features Form, Perceived stress Measure and Beck Depression Measure have been used in collecting data. It is determined that %62.1 of students are 21 years old and above, %68.7 are female, their stress level is above medium level and their depression level is close to medium level. It is also determined that there is a positive relationship between total score of stress scale and total score of depression scale ( p<.05). It is determined that Covid-19 pandemic has affected university students in psychological way. In this period, it is important to provide necessary support to protect studentś mental health.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Covid-19, Öğrenci, Depresyon, Stres, Students, Depression, Stress

Kaynak

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

1

Künye