Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

dc.authorid0000-0003-3525-0045en_US
dc.authorid0000-0001-9315-9616en_US
dc.authorid0000-0003-4045-5934en_US
dc.authorid0000-0001-7427-159Xen_US
dc.authorscopusid57611369500en_US
dc.authorwosidJPX-8448-2023en_US
dc.contributor.authorDilmen Bayar, Behiye
dc.contributor.authorYaşar Can, Sevinç
dc.contributor.authorErten, Murat
dc.contributor.authorEkmen, Mahmut
dc.date.accessioned2023-12-24T14:05:26Z
dc.date.available2023-12-24T14:05:26Z
dc.date.issued2021en_US
dc.departmentMAÜ, Meslek Yüksekokulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışma covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin depresyon ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tanımlayıcı olan bu çalışma 565 üniversite öğrencisi ile Ağustos-Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak yapıldı. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Özellikler Formu, Algılanan Stres Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanıldı. Öğrencilerin % 62.1’i 21 yaş ve üstü, % 68.7’si kadın olduğu, stres düzeyinin orta değerin üstünde, depresyon düzeyinin ise orta düzeye yakın olduğu belirlendi. Ayrıca stres ölçeği toplam puanı ile depresyon ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlendi. (p<.05) Covıd-19 pandemi sürecinin üniversite öğrencilerini ruhsal anlamda etkilediği belirlendi. Bu süreçte, öğrencilerin ruhsal sağlığının korunabilmesi için gerekli desteğin sağlanması önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to determine the relationship between depression and stress levels of university students during the covid-19 pandemic process. This relational descriptive study was conducted with 565 university students between August- December 2020 using the online survey method. Descriptor Features Form, Perceived stress Measure and Beck Depression Measure have been used in collecting data. It is determined that %62.1 of students are 21 years old and above, %68.7 are female, their stress level is above medium level and their depression level is close to medium level. It is also determined that there is a positive relationship between total score of stress scale and total score of depression scale ( p<.05). It is determined that Covid-19 pandemic has affected university students in psychological way. In this period, it is important to provide necessary support to protect studentś mental health.en_US
dc.identifier.endpage25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/5173
dc.identifier.volume2en_US
dc.institutionauthorDilmen Bayar, Behiye
dc.institutionauthorYaşar Can, Sevinç
dc.institutionauthorErten, Murat
dc.institutionauthorEkmen, Mahmut
dc.language.isotren_US
dc.publisherDergiparken_US
dc.relation.ispartofParamedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectÖğrencien_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectStudentsen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectStressen_US
dc.titleCovid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of Depression and Stress Levels of University Students in the Covid-19 Pandemic Processen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
YASAR CAN.pdf
Boyut:
747.7 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
TAM METİN/FULLTEXT
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: