TRT Çocuk Kanalında yayınlanan çizgi filmlerde erkeklik rollerinin temsili: "Aslan" örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çizgi Filmleri çocuklar için önemli bir öğrenme aracı olarak görebiliriz. Özellikle okul öncesi dönem olan 3-6 yaş aralığı çocukların zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri çizgi filmlerde yer alan kahramanları rol model alarak günlük yaşamlarında taklit ettikleri söylenebilir. Bu doğrultuda çizgi film içerisinde yer alan baba, anne, çocuk, büyükbaba, dayı, arkadaş gibi karakterlerin toplumsal rolleri yansıtma biçimi önemli bir konu olarak görülür. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren çocuklara dayatılan toplumsal cinsiyet rol kalıplarının içselleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üretimine ve yeniden üretimine neden olduğu söylenebilir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada Türkiye'nin ilk yerli ve kamusal sorumluluk ile yayın yapan bir devlet kanalı olan TRT Çocuk kanalında yayınlanan Aslan adlı çizgi filmde erkekli inşası ve erkeklik rollerinin nasıl temellendirildiği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
The cartoons can br considered as important education tool for children.It can be said that 3-6 years old children, pre-school peridod,are acting like their role models in cartoons which they spend most of their time in front of it.In this way such as father,mother,child,grandfather,uncle,friend etc,cartoons characters' reflection forms are assummed important.Hence that it can be inferred that from the earlier ages internalizing of imposed social roles to children causes to production and re-production of social gender inequality. In the light of this knowledge, in this study it is tried to reveal in the cartoon named "Aslan" which is broadcasted in TRT Çocuk, Türkiye's first ever and state channel publising with the principal of public responsibility, how masculanity construction and masculanity construction and masculine roles get based on.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çocuk, Okul Öncesi, Çizgi film, Erkeklik İnşası, Erkeklik Rolleri, Child, pre-school, Cartoon, Construction of masculinity role, İletişim Bilimleri, Communication Sciences

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye