Kızıltepe ekolojik koşullarında ikinci ürün silajlık mısırda farklı yaprak gübreleri uygulamalarinin verim parametreleri üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma silajlık mısır bitkisinde normal gübrelemenin ((azot (N) ve fosfor (P)) yanında yapraktan farklı besin elementlerinin (potasyum (K), demir (Fe) ve çinko (Zn)) uygulanması sonucu bazı verim parametreleri incelenmiştir. Araştırmanın tarla denemeleri 2019 yılı 2. ürün silajlık mısır vejetasyonu döneminde Mardin ilinin Kızıltepe ilçesi Akalın köyü üretici arazisinde yürütülmüştür. Bu çalışma üç (3) farklı FAO 700 grubunda yer alan (Pioneer firmasından; PR31G98, PR31Y43, Fito firmasından; Sagunto) silajlık mısır tohumu materyal olarak kullanılmıştır. Çeşitlerin parsellere dağıtımı tesadüfî olarak gerçekleştirilmiştir. Denemede her parsele yaprak gübrelemesi olarak yalın 250 ml Fe da-1, 500 ml Zn da-1, 200 ml K da-1 ve besin elementlerinin bir arada (Fe+Zn, Fe+K, Zn+K ve Fe+Zn+K) şeklinde uygulanarak, faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olacak şekilde deneme kurulmuştur. Araştırmada incelenen özellikler arasında, yapraktan besin elementleri uygulamalarının silajlık mısır bitkisinde, bitki boyunun ve bitki sap çapının istatiksel olarak p?0.01 düzeyinde anlamlı olduğu, bitki yaprak oranının ortalamalar arasında en yüksek % 29.5 olduğu, bitki boyunun ortalamalar arasında en yüksek 298 cm olduğu ve bitki sap çapı ortalamalar arasında ise en yüksek % 42.7 olduğu ve bu değerlerin Fe+Zn'nin beraber verildiği uygulamalarından elde edildiği belirlenmiştir. Kuru madde verimi, yeşil ve kuru ot verimlerinin istatiksel olarak p?0.01 düzeyinde anlamlı olduğu ve en yüksek kuru madde 1609 kg da-1, yeşil ot veriminin en yüksek 6261 kg da-1 ve kuru ot veriminin ise en yüksek 1542 kg da-1 olduğu Fe uygulamalarından elde edilmiştir. Yapılan uygulamalar sonucu ham protein oranının istatiksel olarak p?0.01 düzeyinde anlamlı olduğu ve ortalamalar arasında en yüksek % 7.62 ham protein oranının Fe+Zn+K beraber verildiği uygulamalarında olduğu belirlenmiştir.
In this research, some yield parameters were investigated as a result of the application of different nutrients (potassium (K), iron (Fe) and zinc (Zn)) from the leaf in addition to normal fertilization ((nitrogen (N) and phosphorus (P)) in maize silage. The field trials of the research were conducted in the producer land of Akalın village in Kızıltepe district of Mardin during the second crop maize vegetation period in 2019. In this study, silage corn seed from three (3) different FAO 700 groups (from Pioneer company; PR31G98, PR31Y43 from Fito company; Sagunto) was used as a material. The distribution of the varieties to the parcels was done randomly. In the experiment, as foliar fertilization in each plot, a lean 250 ml Fe-1, 500 ml Zn da-1, 200 ml K da-1 and nutrients being applied together (as Fe + Zn, Fe + K, Zn + K and Fe + Zn + K), the experiment was established according to the factorial design with 3 replications. Among the features investigated in the study, foliar nutrient applications were statistically significant at p?0.01 level of plant height and plant stem diameter in maize silage plant; plant leaf ratio is the highest 29.5% among the averages, it was determined that the plant height was the highest 298 cm among the averages and the plant stem diameter was the highest 42.7% among the averages, and these values were obtained from the applications where Fe + Zn was given together. Dry matter yield, green and hay yields are statistically significant p?0.01 level and the highest dry matter yield is 1609 kg da-1, it was obtained from Fe applications where the highest green grass yield was 6261 kg da-1 and the highest hay yield was 1542 kg da-1. As a result of the applications, the crude protein ratio is statistically significant at p?0.01 level and the highest rate of 7.62% crude protein among the averages was determined in the applications where Fe + Zn + K were given together.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ziraat, Agriculture

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye