Kurtarılmış alan ve sanat

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Modernite, Aydınlanma aklı, Fransız ihtilali ve Sanayi Devriminden oluşan üç sacayağı üzerine inşa edilmiştir. Aydınlanma insana, bilim ve teknolojideki gelişmelerle güzel, konforlu yaşam vaat etmişti. Fakat kimilerine göre bu vaatler modern bireyi ve doğayı, egemenlik altına almakla sonuçlanmıştır. Paris'te özgürlük, eşitlik, adalet kavramları için başlatılan Fransız Devrimi, modernitenin siyasi uzamıdır. Devrim, Ulus devlete ve burjuvanın örgütlediği kapitalizme bayrak açmıştır. Sanayi Devrimiyle endüstrileşen toplum ise endüstrileşen kültürü ve bireyi doğurmuştur. Zamanla her şeye müşteri olan birey tükettikçe var olmuş, doğadan ve kendi doğasından uzaklaşmıştır. Akılcı, maddeci modern birey kendini sıkışmış, çaresiz, yalnız hissetmiştir. Mülkiyetin, iş bölümünün, zorunlu çalışmanın sonucu olarak birey, kendine ve doğaya yabancılaşmış, bir kaçışa sürüklenmiştir. Bu kaçış bir sığınak arayışıdır. Bu çalışmada kaçış içindeki bireye, Kurtarılmış Alan olarak oyun bağlamında sanat yapıtının, nasıl sığınak olabileceğini açıklamak amaçlanmıştır. Bu alandaki yaratım incelenmiş; tutkuyla, oyunla, kendiliğindenlikle, amaçsız, faydasız, kendine içkin, bir bebeğin anlamsız karalaması olarak ele alınmıştır. Tarama yöntemi kullanılan bu tezde mevcut kaynaklar taranmış, elde edilen bulgularla sanat yapıtları, sanatçılar ve düşünürler, tez konusu bağlamında yorumlanmıştır. Ayrıca tez yazarı tarafından oluşturulan sanatsal çalışmalar da konunun anlamlandırılması bağlamında teze dâhil edilmiştir. Sonuç olarak; kaçış içindeki modern insanı, gerçek hayattan koparacak, özgürleşebilecek, çocuğun büyülü coşkusunu barındıran bu kurtarılmış özerk alanın anahtarı oyundur; yani sanattır.
Modernity was built on three pillars: the Enlightenment mind, the French Revolution and the Industrial Revolution. The Enlightenment promised people a beautiful, comfortable life through advances in science and technology. However, according to some, these promises resulted in the domination of the modern invidual and nature. The French Revolution, launced in Pris for concepts of freedom, equality and justice, is the political space of modernity. The revolution raised the flag fort he nation state and capitalism organized by the bourgeoisie. Industrial society with the Industrial Revolution gave birth to industrialized culture and the individual. Over time, the individual, who became a customer for everything, existed as he/she consumed and moved away from natüre and his/her own nature. The rational metarialistic modern individual felt trapped, hekpless and alone. As a result of property, division of labor and forced labor, the indiviadual become alienated from himself/herself and nature, and has been driven to escape. This escape is a search for refuge. This study aims to explain how the work of art can be a refuge fort he escaping individual in the context of play as a rescued space. The creation in this field was analyzed; it was handled with passion, play, spontaneity, purposeless, useless, intrinsic to itself, as the meaningless scribblingof a baby. In this thesis, in which the survey method was used, existing sources were scanned, and artworks, artists and thinkers were interpreted in the context of the thesis topic with findings obtained. In addition, the artistic Works created by the thesis author were also included in the thesis in the context of making sense of the subject. As a result, the key to this liberated autonomous space that will break the escaping modern man/woman away from real life, libarete him/her, and the magical enthusiasm of the child is play; that is, art.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Güzel Sanatlar, Fine Arts

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye