S?s?n? İmparatorluğu’nun Erken Döneminde Hıristiyanların Konumu ve İlk Sinodlar

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Hıristiyanlık, S?s?n? coğrafyasında 5. yüzyıldan itibaren yayılmış ve kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Hıristiyan nüfusun ?r?nşehr olarak adlandırılan S?s?n? topraklarında kademeli bir şekilde artması, S?s?n? devletinin zaman zaman farklılaşan Hıristiyanlık algısı ve Hıristiyanların verdiği tepkiler konu edilmektedir. Araştırmanın kapsamı, ?r?nşehr’de yaşayan Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık adına ilk kurumsallaşma örnekleri olan M?r İs??? (410) ve devamındaki M?r Yahballaha (420) ve M?r Dadişo (424) Sinodları ile bu kurumsallaşma karşısında S?s?n?lerin tutumu ile sınırlıdır. Aynı çerçeve içerisinde dinin siyaset üzerindeki etkisinin Roma-S?s?n? ilişkilerine ne ölçüde yansıdığı sorusuna cevap aranmaktadır.
Christianity expanded and institutionalized in the Sasanian Empire since 5 century. Covered mainly in this study are the growing Christian population in Īrānshahr, i.e., the land of the Sasanian land, the Sasanian Empire’s varying perceptions of Christians, and the reactions of the Christians to these perceptions. The scope of the study is confined to such early institutions of Christianity as the Mār Ishaq (410), Mār Yahballaha (420), and Mār Dadisho (424) Synods and the attitude of the Sasanian state towards this institutionalization. Within the same framework, the extent to which religion influenced politics with respect to the relationship between the Roman and Sasanian Empires is sought.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

56

Sayı

1

Künye