SABAHATTİN ALİ VE NÛREDÎN ZAZA’NIN ÖYKÜLERİNİN TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016-04-19

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türk Yazar Sabahattin Ali’nin Öyküleri ve Kürt yazar Nûredîn Zaza’nın öykülerini toplumcu gerçekçi bağlamında analitik olarak karşılaştırmaktır. Bu araştırmada, her iki yazarın öykülerinden toplumcu gerçekçi kuramı temaları barındıran öyküleri karşılaştırmalı edebiyat bilimi verileri ışığında mukayese edilecektir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Karşılaştırmalı Edebiyatın tanımı, tarihçesi ve önemi ve Türkiye’deki geldiği nokta irdelenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde ise yazarların hayatına, eserlerine ve çalışmamıza yön verecek olan toplumcu gerçekçi yönleri üzerinde durulmuş, yazarların benzer tematik öyküleri tasnif edilmiş, bu öyküler ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, öykülerin mukayesesi tablolarla desteklenerek karşılatılmalı edebiyat bilimi çerçevesinde öykülerdeki benzer ve farklı öğeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde yine her iki yazarın mukayese edilen öykülerinde ihanet olgusu, taşra ve kadın ve hayal kırıklığı temalarının konu açısından mukayesesi yapılmıştır. Sonuç kısmında ise Türk ve Kürt edebiyatında önemli bir yere sahip olan iki yazarın öykülerinde duygu yüklü benzer konuları ele aldığı ve toplumcu gerçekçilik temasının işlenişi bakımından birbirine yakınlık gösterdiği tespit edilmiştir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sabahattin Ali, Nûredîn Zaza, Toplumcu Gerçekçilik, Karşılaştırmalı Edebiyat.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye