İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mukaddime

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüz çalışma hayatında en önemli unsur yetişmiş insan kaynağıdır. Örgütün işleyişini bilen, örgüt kültürünü benimseyen, kendisini işine adayan, örgütüne ve işine bağlı çalışanların bulundukları işletmede çalışmaya devam etmek isteyecekleri varsayılmaktadır. Çalışanların işten ayrılmaları işletmeler açısından önemli bir problem olmaktadır. Yeni işgören istihdamı, çalışanlar ve işletmeler açısından bağlılık ve kültürel yönlerde uyum problemleri doğurabilmektedir. Yeni işe giren işgörenin tecrübe ve deneyimleri ne kadar fazla olursa olsun girmiş olduğu ortama uyum sağlaması, orayı benimsemesi zaman almaktadır. Bu süreçte işinden memnun kalması kesin gözükmemektedir. Mevcut işgörenin bağlılıkla işine devam etmesi işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu araştırmada Diyarbakır’da büyük ölçekli bir tekstil fabrikasında çalışanların işe gömülmüşlük ve işe adanmışlık algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle işe gömülmüşlük, işe adanmışlık ve işten ayrılma niyeti kavramları teorik olarak açıklanmıştır. Daha sonra bir anket formu oluşturularak belirlenen örneklem üzerinde uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 23 programı ile analiz edilmiştir.
The most important element in today’s working life is a qualified human resource. It is assumed that the employees who know the system of the organization, have adopted the culture of the organization, and are devoted to their organization and work will continue working in their current organization. It is a real problem for organizations when employees leave their jobs. The process of hiring new employees may lead to problems in terms of commitment and organizational culture for both the employees and the organizations. No matter how much practice and experience a new employee might have, it takes a considerable amount of time to adapt to the new working environment. Moreover, in this process, it is not certain for the new employee to be pleased with the job. It is vital for organizations to have the employees who work with a commitment to the organization. The current study aims to determine the relationship between employees’ job embeddedness, job engagement, and intention to quit job in a large-scaled textile factory in Diyarbakır. With this aim, we, first, explained job embeddedness, work engagement, and intention to quit the job theoretically, and then prepared the questionnaire, conducted it on a sample group, and analyzed the data we obtained using IBM SPSS 23

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşe gömülmüşlük, İşe adanmışlık, İşten ayrılma niyeti.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BÜYÜKBEŞE T,GÖKASLAN M. O (2018). İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması. Mukaddime, 9(2), 135 - 153. Doi: 10.19059/mukaddime.376745