Anlam ve Değer Bağlamında Halk İnançları ve Ziyaret Mekânlarının İşlevselliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Artuklu Akademi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Makalede değer olgusu, “anlam’a karşılık gelmek/anlama değmek” özelliğiyle ön planda tutulmuştur. İşlevselliğin de anlamı karşılayabilmek nispetinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın temel konusu, halk inançları ve ziyaret mekânlarıdır. Amaç, hem farklı etnik gruplar arasındaki değerin inşa edilmesinde halk inançlarının işlevine işaret etmek hem de anlam, değer ve işlevsellik olgularını, halk inançları merkezindeki etkileşimler üzerinden değerlendirmeye çalışmaktır. Halk inançları, farklı etnik ve dini gruplardaki insanlar için değer üreten çekim merkezi özelliği kazanabilmiş ve azalarak da olsa günümüze kadar gelebilmiştir. Süreç, farklı gruplar arasında karşılaşmayı, tanışmayı ve tanınmış toplumsal bir bütünlüğe dâhil olmayı beraberinde getirmiştir. Fakat günümüzde değerler değişime uğramaktadır. Makalede bu değişim, anlam olgusu üzerinden sorgulanmıştır.
In this article, the phenomenon of value is with the emphasis of " touching to meaning" in the foreground. At the same time, it is emphasized in the article that functionality should be evaluated through the meaning. In this context, the main subject of this study is folk beliefs and visiting (sacred) areas. The aim is to point out the importance of folk beliefs and visiting areas in building value among different ethnic groups through the phenomenon of meaning. Folk beliefs were able to be a center of attraction in times for people in different ethnic and religious groups. The process has provided encounter and acquaintance between different groups. Acquaintance also mediated the creation of a common value horizon. But nowadays, values have changed. In this article, this change has questioned on the phenomenon of meaning.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

YEŞİLMEN H (2018). Anlam ve Değer Bağlamında Halk İnançları ve Ziyaret Mekânlarının İşlevselliği (Mardin Örneği). Artuklu Akademi, 5(2), 253 - 272.