Doğu Avrupa ülkelerinin sosyalizmden kopuşu ve demokratikleşme süreci: Polonya örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Polonya sosyalizmden kopup demokratikleşme sürecini farklı aşamalarıyla birlikte yaşamış önemli bir Doğu Avrupa ülkesidir. 1945-1989 yılları arasında sosyalist rejimin uygulandığı Polonya barışçıl bir şekilde bu rejimden koparak tekrar demokratik rejime dönmüştür. Polonya'nın demokratikleşme sürecinde siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri gibi iç dinamiklerin yanı sıra AB gibi dış dinamikler de etkili olmuştur. Bu araştırmanın konusu Polonya'nın demokratikleşme sürecinde etkili olan temel iç ve dış dinamiklerin incelenmesidir. Söz konusu dinamiklerin bir kısmı demokratikleşme sürecine olumlu katkılar sağlarken başka bir kısmı ise sürece zarar vermiştir. Bu araştırmada, 2015 yılı itibariyle tek başına iktidara gelen popülist bir iktidarın 26 yıl boyunca adım adım inşa edilen demokratikleşme sürecine kısa bir süre içerisinde nasıl zarar verebildiğini, dolayısıyla demokrasinin aslında ne kadar kırılgan bir rejim olduğunu göstermesi bakımından önem taşıdığı değerlendirilmektedir.
Poland is an Eastern Europe country where disengaged from socialism and lived the process of democratization with its different aspects. The socialist regime was adopted in Poland between 1945 and 1989. However Poland disengaged from socialism and returned to democratic regime with a peaceable manner. Besides the internal dynamics including political parties and NGO's activities, external dynamics such as European Union have effected Poland's process of democratization. The main topic of this work is to examine the internal and external dynamics effective on Poland's. While some of these dynamics have positive contributions on process of democratization, the others have damaged the related process. It is evaluated that this work is important. Because this work shows that how a populist party can damage a process of democratization built in 26 years step by step, and how a fragile regime democracy is.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Siyasal Bilimler, Political Science, Uluslararası İlişkiler, International Relations, Demokratikleşme, Democratization, Doğu Avrupa, Eastern Eurepean, Doğu Avrupa ülkeleri, Eastern European countries, Polonya, Poland, Sosyalizm, Socialism, Uluslararası ilişkiler, International relations, Uluslararası politika, International policy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye