Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Gelişime ve Türkiye Turizm Sektörünün Geleceğine İlişkin İncelemeler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

MÜSİAD

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Türkiye’nin turizm sektörünü konu edinmektedir. Bu çerçevede, turizm sektörünün Türkiye açısından taşıdığı öneme vurgu yapılarak bu hizmetlerde karşılaşılan bazı sorunlar incelemeye tâbi tutulmaktadır. Öte yandan sektörün önündeki fırsatlara da değinilerek “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu-2023” kapsamında bu hizmetlerin geleceğine ilişkin bazı değerlendirmeler yapılmakta ve başarı şansının artırılabilmesi için birtakım teklifler sunulmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türkiye Ekonomisi, Hizmetler, Turizm, 2023 Vizyonu

Kaynak

Türkiye’nin 2023 Yılı Hizmet İhracatı Vizyonu

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ekinci, Mehmet Behzat. “Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Gelişime ve Türkiye Turizm Sektörünün Geleceğine İlişkin İncelemeler”, Türkiye’nin 2023 Yılı Hizmet İhracatı Vizyonu, Editör: Kahraman Arslan, MÜSİAD Yayını, No: 73, 2011, 69-110.