KIRMANCKÎ (ZAZAKÎ) DE TÊVERNAYÎŞÊ FEKÊ SÊWREGI Û LICÊ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
CC0 1.0 Universal

Özet

Xayeyê na xebate têvernayîşê fekê Sêwregi û fekê Licê yo. Na xebata de tena zemîrê kesî û yê îşaretî, îzafeyê nameyî û yê sîfetî ameyê têvernayîş. Derheqê fekê Sêwregi de sey çimeyê fekkî, fekê Miyaser Kırmızıgül û sey çimeyê nuştekî zî bi zafane Mewlidê ‘Usman Efendîyî esas ameyo girewtiş. Derheqê fekê Licê de zî sey çimeyê fekkî, fekê Halime Perçin û sey çimeyê nuştekî zî bi zafane Mewlidê Ehmedê Xasî esas ameyo girewtiş. Na xebate di beşan ra ameya meydan. Beşê yewin de hetê zemîranê kesî û yê îşaretîya fekê Sêwregi û Licê ameyo muqayesekerdiş, beşê dîyin de zî hetê îzafeyê nameyî û yê sîfetîya nê her di fekî ameyê muqayesekerdiş.
Bu çalışmanın amacı Siverek ağzı ile Lice ağzının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada yalnız şahıs ve işaret zamirleri ile isim ve sıfat tamlaması karşılaştırılmıştır. Siverek ağzı hakkında sözlü kaynak olarak Miyaser Kırmızıgül’ün ağzı ve yazılı kaynak olarak da çoğunlukla Osman Efendi’nin Mevlidi esas alınmıştır. Lice ağzı hakkında da sözlü kaynak olarak Halime Perçin’in ağzı ve yazılı kaynak olarak da Ahmed-i Hasi’nin Mevlidi esas alınmıştır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişi ve işaret zamirleri yönüyle Siverek ağzı ile Lice ağzı karşılaştırılmış, ikinci bölümde de isim ve sıfat tamlaması yönüyle bu iki ağız karşılaştırılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fekê Sêwregi, fekê Licê, têvernayîş, zemîr, îzafe, name, sîfet, Siverek ağzı, Lice ağzı, karşılaştırma, zamir, tamlama, isim, sıfat

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye