İmam Buhârî'nin sahihinde tenkid edilen ravîlerden hadis tahric metodu - The approach of Imam "Al-Bukhari" in brought out the hadith of the narrators whose are spoken about

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Buhârî'nin sahihi Kur'an'ı Kerim'den sonra gelen en sahih kitap olunca, sünnet düşmanları için eserin değerini düşürmek en temel gayeleri olmuştur. Dolayısıyla saldırılara, şüphe ve kuşkulara, tenkitlere ve karalamalara(ta'n) maruz kalmıştır. Ona yöneltilen bu karalamalar genel olarak tenkit edilmiş ravilerden hadis rivayet etmesiyle alakalıdır Bu araştırma; İmam Buhârî'nin tenkide uğramış râvilerin hadislerini eserine alma usûlünü açıklamak, râviler hakkında söylenenlerden Buharînin habersiz olmadığını, bilakis tam bir bilinç halinde olduğunu, her bir râviyi özenle seçerek gereken değeri verdiğini, onların bu hadislerini cumhur ulemaya göre sağlam olan tarikle tahric ettiğini, bunun da Buhârinin, imâmetine, derin ilmine, bilge oluşuna ve onun gerçekten hocaların hocası, muhaddislerin efendisi ve illetli hadislerin tabibi olduğuna delalet ettiğini ortaya koymak için yapılmıştır. Bu tarikler beş ana başlıkta özetlenmiştir. Bunlar, mutabâat, şâhit, mûallakât, başka râvilerle (sika ya da makbul) beraber zikredilenler ve intikâlardır. İntikâlar bu yolların en kapsayıcısıdır. İntikâ öyle bir ilim ki yalnızca Buhâri gibi büyük münekkitler yapabilirdi. Buhâri bu yöntemi daha çok eserinin asıllar bölümünde hadisini naklettiği râviler için kullanırdı.
Since "Sahih Bukhari" was the most correct book after the Book of God Almighty. To downfall it was the first target of the enemies of Sunnah, as it was exposure to attacks, suspicions, appeals and criticisms ... and among those appeals to it: What is related to brought out the Hadith of the narrators whose are spoken about. So this research came to show the approach of Imam "Al-Bukhari" in brought out the hadiths of these narrators who are spoken of in his "Sahih", and that Bukhari was not unaware of what was said by those narrators, but he was in the fullness of vigilance, so he gave those narrators their suitable status, and he brought out their hadiths in ways by fine and axiom ways of all hadithists crowds, which indicated his Imamate, experience and the accomplish of his knowledge, and that he is really: the professor of all professors, and the master of the hadithists, and the doctor of hadith in his issues. These methods were summarized in five which are: follow-ups, evidences, Pendants, those who are related to others, and selection. The selection was the most comprehensive of these methods. It is a modern method that only mastered by the senior critics such as Imam "AlBukhari", and what he used most was: in who brought out his hadith in the fundamentals.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Menhec, Buhârî, Sahîh, Râviler, Tenkide uğramış râviler, method, al-Bukhari, Sahih, the narrators, whose are spoken about, Din, Religion, Buhari, Bukhari, Hadis, Hadith, Raviler, Ravis, Rivayetler, Rumours, Sahih, Sahih, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye