Destinasyon markalaşmasında gastronomi turizmin yeri ve önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015-11

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Journal of Tourism Theory and Research

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Destinasyonların pazarlanmasında gastronomik unsurlardan yararlanılması son yıllarda giderek artmaktadır. Destinasyonların pazarlanmasında kentin yemek kültürünün dikkate alınarak yerel unsurlardan yararlanılması turistleri kente çekmekte, markalaşmayı sağlamakta ve bunun sonucu olarak kentin ekonomisi gelişmektedir. Bir destinasyonun gastronomik kültürü de o destinasyonun sadece yemek çeşitliliğini değil; halkın yaşayışını, tarihini, geleneklerini ve değerlerini göstermektedir. Çalışmada, Diyarbakır’da faaliyet gösteren yerel ürünlere ilişkin üretim, pazarlama ve satışlarını yapan işletmelerin sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları ile görüşülmüş ve Diyarbakır’daki gastronomik kültürün kentin pazarlama ve markalaşmasına etkileri hakkındaki görüşleri alınmıştır. Hazırlanan 150 adet anket formunun 112 adedi cevaplandırılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Buna göre işletmeler, verdikleri hizmetin kaliteli ve hijyenik olduğunu; ürettikleri ürünlerin lezzetli, geleneksel, özel ve Diyarbakır’ın tarihinden geldiğini savunmaktadırlar. Buna karşın bu işletmeler Diyarbakır’daki konaklama yerlerinde müşterilere Diyarbakır’ın yerel yemeklerinin yeteri kadar sunulmadığına ve Diyarbakır ili dışındaki işletmelerin Diyarbakır’ın yemeklerine yönelik tanıtımı olumlu gerçekleştiremediklerine dair ortak düşünceyi paylaşmaktadırlar.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gastronomi Turizmi, Kent Markalaşması, Pazarlama.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye