Kelime-i Tevhidin İrabı -İbrahim Kûrânî'nin İnbâhu'l-Enbâh Adlı Eseri Örnekliğinde-

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İlahiyat Yayınları-Ankara

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İbrahim bin Hasan el-Kûrānī, İslam āleminin ünlü ālimlerindendir. Fıkıh, hadis, dil ve edebiyat gibi birçok alanda eser kaleme almıştır. Medine’de Mescid-i Nebevī’de yıllarca ders veren ve çeşitli tarikatların şeyhliğini de yapan el-Kûrānī, birçok öğrenciye ders vermiş ve bu öğrenciler vasıtasıyla hala üzerinde tartışma yapılan görüşleri dünyaya yayılmıştır. el-Kûrānī, “lā ilāhe illallah/Allah’tan başka ilah yoktur”ın irabı/sözdizim/syntax üzerine üç eser kaleme almıştır. Bunlar içerisinde “İnbāhü’l-enbāh ala Tahqīq-i İ’rābı Lā İlāhe İllallah” adlı eseri bu eserlerin en hacimlisidir. el-Kûrānī, aşağıda Tahqīqini yaparak verdiğimiz bu eserinde bu konuda yazdığı diğer eserlerinde olduğu gibi kelime-i tevhidin Arap dili açısından sözdizim/sentaks ve tasrif/morfolojik olarak tahlilini yapmakta ve bu konuda yapılan tartışmaları ele almaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İ‘rābı lā ilāhe illallah, İbrahim Kurani, el-Kûrānī, Kurani, Kurdi, Şehrezuri, Medeni, İ’rab.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İbrahim bin Hasan el-Kûrānī, İslam āleminin ünlü ālimlerindendir. Fıkıh, hadis, dil ve edebiyat gibi birçok alanda eser kaleme almıştır. Medine’de Mescid-i Nebevī’de yıllarca ders veren ve çeşitli tarikatların şeyhliğini de yapan el-Kûrānī, birçok öğrenciye ders vermiş ve bu öğrenciler vasıtasıyla hala üzerinde tartışma yapılan görüşleri dünyaya yayılmıştır. el-Kûrānī, “lā ilāhe illallah/Allah’tan başka ilah yoktur”ın irabı/sözdizim/syntax üzerine üç eser kaleme almıştır. Bunlar içerisinde “İnbāhü’l-enbāh ala Tahqīq-i İ’rābı Lā İlāhe İllallah” adlı eseri bu eserlerin en hacimlisidir. el-Kûrānī, aşağıda Tahqīqini yaparak verdiğimiz bu eserinde bu konuda yazdığı diğer eserlerinde olduğu gibi kelime-i tevhidin Arap dili açısından sözdizim/sentaks ve tasrif/morfolojik olarak tahlilini yapmakta ve bu konuda yapılan tartışmaları ele almaktadır.