Kapitalizmin arzu üzerinden üretimi ya da arzunun nesneleş(tiril)mesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bir canlı olarak insanın yeryüzünde varlığını devam ettirebilmesi asgari düzeyde fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmesine bağlıdır. Bir toplumda neyin ihtiyaç, neyin lüks olduğunun temel ölçütü söz konusu ihtiyaç madde veya nesnesinin bolluk ve kıtlık durumlarının yanında zamana ve zemine göre farklılık arz etmektedir. Bazı durumlarda söz konusu “şey” bol miktarda bulunsa bile belli kişi veya kuruluşların tekelinde ise bu onun bol olduğu ve ona gerek olmadığı anlamına gelmez. Çünkü ilgili şeyin adil bir şekilde bölüşülmemesi durumunda toplumsal kesimler arasındaki uçurum artacağından söz konusu ihtiyaç durumu ortadan kalkmayacaktır. Kapitalizm sistem yaklaşımı bağlamında sermaye birikiminin azami seviyeye çıkartılabilmesi için para ticareti de dâhil her şey meşrudur. Tarihsel süreç içerisinde kapitalizmin genişleyebilmek için sürekli yeni ihtiyaçlar üreterek gündelik hayatı maksatlı olarak kullanıma açtığı ve bunun üzerinden arzu da dâhil, hatta arzuyu nesneleştirerek kendisini yeniden üretmeye doğru bir seyir takip ettiği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında sistem tarafından arzunun manipüle edilerek bir “şey”in hangi kanallar üzerinden nasıl ihtiyaç haline getirildiği hususu üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
To continue its existence on earth as a living creature, the humans have to meet its physiological necessity on the minimum basis. The basic criterion of what is necessity or luxury in a society differs according to not only abundance and famine situations of mentioned substance and commodity but also time and regions. In some cases, even if there is plenty of the mentioned “thing”, this does not mean that it is plenty and it is not required when it is monopolized by certain persons or organizations. When the relevant thing is not shared justly, the mentioned necessity situation will not disappear because of the increasing gap between social cuts. In order to increase the capital accumulation to maximum level in the context of capitalism system approach, everything is legitimate including currency trading. In the historical process, it is seen that capitalism has produced constantly new necessity to expand, started to use intentionally the daily life and reproduced itself through supply even including the co modification of supply. This study deals with how a “thing” is turned into a necessity and through which channels the supply is manipulated by the system.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

44

Künye