Kurumlar ve Ekonomik Gelişme: Panel Veri Analizi ile Bir Değerlendirme

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

North’un kavramsallaştırması ile "oyunun kuralları" olarak tanımlanan kurumlar, bireylerin davranışkalıplarını belirleyen kısıtları koyan birer yapı olarak tanımlanmaktadır. Bu kısıtlar resmi veya gayriresmi nitelikte olabilmektedir. İnsan davranışları üzerindeki etkisi her geçen gün daha fazla kabul görenkurumlar, iktisadi ve siyasi olarak sistemin işleyişini,sistemin kazanan ve kaybedenlerini de belirlemgücüne sahiptir. Kurumların işleyişi birçok araştırmacı tarafından farklı yönleri ile incelenerek kavramsallaştırılmıştır. Kurumların gelişmişlik düzeyi üzerindeki etkisini ele alan birçok kuramgeliştirilmiştir. Bu kuramlar, makroekonomik politik ekonomi yaklaşımlarından mikroekonomik işlem maliyetleri yaklaşımına kadar uzanmaktadır. Literatürde kuramsal çerçevesi tartışılan kurumlarınölçülmesi de kurumların tanım ve işlevleri konusunda uzlaşma sağlanamadığından kısıtlar içeren bir diğerkonudur. Bu çalışmanın amacı panel veri analiziyle 127 ülkenin 2006-2010 yılları arasındaki verilerikullanılarak hangi kurumsal yapının gelişme düzeyi üzerinde etkili olduğunu saptamaktır. Elde edilenbulgular ülke karakteristiklerinin ve gayrı resmi kurumların etkisine işaret etmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kurumlar, Yeni Kurumsal İktisat, İktisadi Gelişme, Panel Veri Analizi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bal, H., Özdemir,P. (2017). Kurumlar ve Ekonomik Gelişme: Panel Veri Analizi ile Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9, Ocak-Nisan, 80-104