EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF MASONRY BUILDING AND STRENGTHENING METHODS

Küçük Resim Yok

Tarih

2016-05-19

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

© 2016, DAAYS’16, Karabuk University

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye’de inşa edilen yığma yapıların büyük bir oranı kagir malzemelerle (taş, tuğla vb.) inşa edilmekte olup yığma bina olarak adlandırılmaktadır. Malzeme temini kolaylığı, ekonomiklik ve kolay inşa edilebilmesi gibi açılardan avantajlı olmalarına karşın, çok ağır olmalar, gevrek ve deprem gibi dinamik ve yatay yüklere dayanımlarının az olması nedeniyle, genellikle depreme dayanıklı yapı olarak nitelendirilmezler. Bu çalışmada; Türkiye’de özellikle son zamanlarda yaşanılan depremler, çeşitli şiddetlerde yaşanılan bu depremlerin kagir yığma yapılar üzerinde yarattıkları genel etkiler örneklerle gösterilmiştir. Bu örnekler özellikle kırsal bölgelerde mühendislik hizmeti görmemiş kagir yığma binalar olup, bu binaların hasarlarına dikkat çekilmiştir. Yine bu çalışmada, hem söz konusu bu hasarlı binalara hem de yığma binaların depreme karşı dayanıklı tasarımında, halihazırda uygulanabilecek güçlendirme yöntemleri ortaya konulmuştur. Uygulanabilirliği hususunda adı geçen güçlendirme yöntemleri Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan çalışmalar olup, söz konusu güçlendirme yöntemlerinin laboratuvar deneysel sonuçları ile desteklendiği bilinmektedir. Most of the masonry building in Turkey constructed by masonry materials (stone, bricks etc) and called as masonry building. Even, these materials can be found easily, economically and building are constructed traditionally, these materials are very heavy, brittle, and have less strength under the dynamic and horizontal forces. Therefore, these types of buildings are not safe under earthquake forces. In this study; Earthquake that took place in recent times in Turkey, general effects of these earthquakes experienced in various violent on masonry buildings shown by examples. These examples are especially in rural areas with no engineering services constructed masonry buildings and attention is drawn to the damage of these buildings. Also in this study, as such these damaged buildings, both masonry buildings in earthquake-resistant design, strengthening methods that can be applied already been revealed. Applicability in respect of said strengthening methods, created as a result of studies in various universities of Turkey and known as supported by experimental results.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yığma, Deprem, Güçlendirme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye