İSLAMİ FETİHLER DÖNEMİNDE KÜRTLER

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018-12-26

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kürtler, kökleri eski zamanlara dayanan uzun bir tarihe sahiptirler. Tarih boyunca köklü dinleri, bağımsız devletleri olmuştur. Kürtler, İslâmiyet’in doğuşundan önce yönetimde oldukları son devlet Büyük Medya İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra küçük devletçiklere bölünmüş ve on bir asır boyunca (M.Ö.550-M.S.638) Ahmeniler, Makedonyalı İskender, Selevkoslar, Aşkaniler ve son olarak Sasaniler ile Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında yaşamışlardır. İslâmiyet’ten önce Putperestlik, Zerdüştlük, Manihaizm, Mazdeizm, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlere inanan Kürtler, Müslümanlarla ilk kez hicrî 16. yılda Celula Savaşı’nda Sasani ordularında yer almaları sebebiyle karşılaşmışlardır. Kürtlerin, Müslümanlarla ilk kez temas kurdukları Celula Savaşı Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır, Bu savaş Kürt topraklarına açılan bir kapı olmuş ve İslâmiyet Kürt bölgelerinin tümüne yayılmıştır. Milâdî 637 de başlayan İslâmî Fetihler, 646 yılında son bulmuş ve Kürt topraklarının tümü İslâm Devleti’nin hâkimiyeti altına girmiştir. Bu fetihler sayesinde Bizans ve Sasanilerin savaş sahası olması sebebiyle küçük parçalar ve devletçiklere bölünmüş halde olan Kürt bölgeleri, İslâm devletinin çatısı altında yeniden yapılandırılmış ve birlik haline gelmişlerdir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kürtlerin dinleri, Celula Savaşı, Kürtler ve İslâmiyet,

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye