Şâfiî Hukuk Düşüncesinde Annenin Süt Emzirme Yükümlülüğü ve Sütannelik Uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İslâm dini, bir toplumu oluşturan ailelerin huzur ve güven içinde bir arada yaşayabilmelerini sağlayan değişik bağlar kurmuştur. Bunlardan biri de süt emzirmeden kaynaklanan süt akrabalığıdır. Bu akrabalık bağını, nazil olan âyetler ve varit olan hadisler düzenlemiş; İslâm hukukçuları da bu âyetler ve hadisler ışığında ilgili meseleleri ve hükümleri ele alarak konuya gereken önemi vermişlerdir. Aynı zamanda konu, fıkhın teşekkülünden günümüze dek güncelliğini koruyabilmiştir. Ancak görüldüğü kadarıyla toplumumuzda, süt akrabalığından kaynaklanan birçok hukûkî hak ve sorumluluklar bilinmemektedir. Bu çalışmada, bölgemizde hâkim konumda bulunan Şâfiî mezhebinin görüşü esas alınarak annenin çocuğunu emzirme yükümlülüğü ve sütannelik uygulaması ele alınmaya gayret edilecektir.
Islam has different bonds that enable various families in the society to live in peace. One of these bonds is kinship resulting from the breast-feeding. This kinship was set by revealing verses of Koran and some hadithes. Islamic jurists have also given the necessary attention to this subject by addressing the relevant issues and provisions in the light of these verses and hadiths. This subject has had an actuality up to now as well. But at the present time of our society, results of this kinship are unknown. In this work we will try to deal with liability of a mother’s breast-feeding and milk-motherhood application based on the Shafii sect which is the dominant sect of our region.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Radaʽ, sütanne, süt akrabalığı, mahremiyet, Al-Radaah, foster-mother, milk-kinship, privacy

Kaynak

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

19

Künye

YAŞAR M. A (2018). Şâfiî Hukuk Düşüncesinde Annenin Süt Emzirme Yükümlülüğü ve Sütannelik Uygulaması. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9(19), 169 - 200.