BAZI ŞİÎ TEFSİRLERİNDE BAKARA 196. AYETİN YORUMU BAĞLAMINDA KİMİ SAHABÎLERİN TEMETTUʿ HACCINI YASAKLADIĞI İDDİASININ KRİTİĞİ

dc.authorid0000-0002-2289-8806en_US
dc.contributor.authorENSARİ, Abdurrahman
dc.date.accessioned2021-06-10T12:28:09Z
dc.date.available2021-06-10T12:28:09Z
dc.date.issued2018en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.description.abstractBakara suresi 196. ayetin yorumu bağlamında Şiî müfessirlerden Tûsî, Tabâtabâî ve Mekârim Şîrâzî’in kendi tefsirlerinde, başta Hz. Ömer olmak üzere bazı sahabîlerin Kur’an ile sabit olan temettuʿ haccını yasakladıklarını ifade etmişlerdir. Bu müfessirler kimi sahabîlerin, ilgili ayetin hükmünü ortadan kaldırdıklarına veya onu neshettiklerine delalet eden birçok rivayet zikretmişlerdir. Onlar bu rivayetlere dayanarak söz konusu sahabîlerin gerçekten temettuʿ haccını yasakladıkları veya neshettikleri sonucunu çıkarmışlardır. Daha sonra bu sahabîlerin yaptıklarının yanlış olduğunu, böyle bir neshin mümkün olmadığını ispatlama çabasına girmişlerdir. Çalışmada önce bu müfessirlerin iddialarını dayandırdıkları rivayetler incelenerek sahih olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonra da bu rivayetlerin, söz konusu ayetin hükmünün ortadan kaldırıldığına veya neshedildiğine delalet edip etmediği incelenmiştir. Yapılan araştırma neticesinde bu rivayetlerden bir kısmının zayıf, bir kısmının da yanlış anlaşıldığı sonucuna varılmıştır. Nesih kriterleri açısından bu rivayetlerin hiçbir şekilde neshe delalet etmedikleri, sadece maslahata mebni olan bir hükmü ifade ettikleri ve bunun da Kur’an nassına muhalif olmadığı anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn the shi’i tafsirs of al-Tûsî, al-Tabâtabâî and Makârim Shîrâzî in the context of the interpretation of the verse 2: 196, it is seen that a number of companions notably ‘Umar express that they prohibited tamattu’ hajj which is proven in the Qur'an. These interpreters cite many narrations, indicating that a number of companions abrogated or repealed the provision of the related verse. On the basis of these narrations, they infer that these companions definitely prohibited or abrogated tamattu’ hajj. Then, they endeavor to prove that these companions made error and this kind of abrogation is impossible. In this study, the arguments of this claim of the above-cited interpreters are formerly examined. It is tried to determine whether these arguments are authentic or not. Thereafter, it is examined whether these narrations indicate the fact that the provision of the verse is abrogated or repealed or not. In conclusion of the study, it is resulted that some of these narrations are weak and some of them are misunderstood. In terms of abrogation criteria, it is understood that these narrations never indicate abrogation but they merely express a provision based on public interest and this is not in opposition to the text of the Quran.en_US
dc.identifier.citationENSARİ A (2018). BAZI ŞİÎ TEFSİRLERİNDE BAKARA 196. AYETİN YORUMU BAĞLAMINDA KİMİ SAHABÎLERİN TEMETTUʿ HACCINI YASAKLADIĞI İDDİASININ KRİTİĞİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10(3), 937 - 961. Doi: 10.26791/sarkiat.423708en_US
dc.identifier.doi10.26791/sarkiat.423708en_US
dc.identifier.endpage961en_US
dc.identifier.issn1308-9633
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage937en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBMk9UZzFOUT09/bazi-sii-tefsirlerinde-bakara-196-ayetin-yorumu-baglaminda-kimi-sahabilerin-temettu-haccini-yasakladigi-iddiasinin-kritigi
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26791/sarkiat.423708
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/2516
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publishere-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisien_US
dc.relation.ispartofe-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTemettuʿ Haccı, Nesih, Tûsî, Tabâtabâî, Mekârim Şîrâzî.en_US
dc.subjectTamattuʿ Hajj, Abrogation, al-Tûsî, al-Tabâtabâî, Makârim Shîrâzî.en_US
dc.titleBAZI ŞİÎ TEFSİRLERİNDE BAKARA 196. AYETİN YORUMU BAĞLAMINDA KİMİ SAHABÎLERİN TEMETTUʿ HACCINI YASAKLADIĞI İDDİASININ KRİTİĞİen_US
dc.title.alternativeCRİTİCİSM OF THE CLAİM İN SOME SHİ’İ TAFSİRS THAT A NUMBER OF COMPANİONS PROHİBİTED TAMATTUʿHAJJ ON THE CONTEXT OF THE INTERPRETATİON OF THE VERSE 2: 196en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
8dcbd1db-35de-493d-8724-41fc33ea3a47.pdf
Boyut:
748.02 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: