Ankara'nın İnşasında Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, metinsellik ve görsellik gibi birbiri ile ilişkisi gerilimli olan iki alan özelinde mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nu tartışmaya açmayı hedefliyor. Ankara’nın kuruluş yıllarında aldığı pozisyonu, milliyetçilik bağlamında ürettiği yapılarla ve çeşitli zamanlarda yayınladığı mimarlık yazılarıyla beraber yeniden anlamlandırmak istenilmektedir. Çocukluk ve gençlik yıllarını sefalet içerisinde geçiren bir bireyin, Ankara’ya taşındıktan sonra kısa bir zamanda Cumhuriyet elitleri sınıfına yükselişi dikkat çekmektedir. Aynı zamanda toplumsallığı biçimlendiren bir dispozitif olarak mimarlığa temsiliyet alanında yüklenen anlamları, mimarın metinlerinde ve yapılarında aramak anlamlı duruyor. Çünkü Ankara gibi yeni kurulan başkentte, simgesel değerler üretilen bir zamansallıkta Koyunoğlu, hızlı bir biçimde iktidarın mimarı olabilecek bir pozisyona yükselmektedir. Özetle, burada yapılmak istenen Arif Hikmet’in çeşitlenebilir "yüz"lerini eleştirel ve söylemsel olarak yeniden üretmektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Milliyetçilik, Ankara, Arif Hikmet Koyunoğlu, Cumhuriyet

Kaynak

Sosyoloji Divanı

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

7

Künye

Günenç, Ö.F., Ankara’nın İnşasında Bir Mimar: Arif Hikmet Koyunoğlu, Sosyoloji Divanı, sy. 7, s. 137-154, 2016.